Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates LLC mới được ghi danh trong danh sách của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Malaysia) (“AIAC”)

Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates LLC mới được ghi danh trong danh sách của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Malaysia) (“AIAC”) cho lĩnh vực hành nghề Trọng tài và thẩm quyền tài phán ở Việt Nam. Là một luật sư có kinh nghiệm, chủ yếu...

Khách hàng của chúng tôi đã thắng trong một vụ kiện trọng tài trị giá hơn 100 triệu Đô-la Mỹ

Dzungsrt & Associates LLC, với tư cách là đồng luật sư, đã bảo vệ thành công cho khách hàng của chúng tôi trong một vụ kiện trọng tài trị giá hơn 100 triệu USD tại VIAC. Vụ kiện này liên quan đến dự án xây dựng một trong những tòa nhà chọc trời tại Việt...

CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN ĐỘC LẬP TIẾP TỤC ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ CÔNG TY LUẬT HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ HÀNG HẢI THEO TẠP CHÍ THE LEGAL 500 ASIA-PACIFIC XUẤT BẢN NĂM 2019

Không chỉ trong năm 2018, trong năm 2019 này chúng tôi tiếp tục được Tạp chí The Legal 500 Asia-Pacific xếp hạng là công ty luật hàng đầu. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được vinh danh là công ty luật hàng đầu trong cả hai lĩnh vực hoạt động chính của chúng...

CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN ĐỘC LẬP NẰM TRONG DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LUẬT HÀNG ĐẦU VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG THEO XẾP HẠNG CỦA CHAMBERS AND PARTNER 2019

Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập đã vinh dự được Chambers & Partners xếp hạng là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực Giải quyết tranh chấp trong khu châu Á – Thái Bình Dương. Giải quyết tranh chấp là một trong những dịch vụ chính của công ty chúng...

Đoàn luật sư TP. HCM – Các kỹ năng Giải quyết tranh chấp Thương mại – Đầu tư bằng Trọng tài quốc tế hiệu quả

Ngày 12/8/2017, Đoàn luật sư TP. HCM tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư đợt 12 năm 2017 với chủ đề “Các kỹ năng Giải quyết tranh chấp Thương mại – Đầu tư bằng Trọng tài quốc tế hiệu quả” Giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng đã...

Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP)

Sáng ngày 11/8/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP) với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương. Tại hội nghị này, Giám đốc của chúng tôi, Luật...

14/7/2017 – TP. HCM – Hội thảo Sử dụng hiệu quả trong tài quốc tế tại Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại và đầu tư

Ban trọng tài Thương mại Hàn quốc (KCAB), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), và Trung tâm Giải quyết tranh chấp Quốc tế Seoul  (SIDRC) phối hợp tổ chức Hội thào ngày 14/7/2017 – tại TP. HCM – về Sử dụng hiệu quả trong tài quốc tế tại Hàn Quốc và Việt...

27/6/2017 – Hà Nội – Hội nghị Thuận lợi hóa môi trường kinh doanh trong APEC năm 2017

Chúng tôi rất vui mừng tham gia hội nghị về “Thuận lợi hóa môi trường kinh doanh” do Bộ Tư pháp Hàn Quốc kết hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam tổ chức, tại hội nghị, phó giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Ngọc Minh thuyết trình về “Thực hiện hợp...

Scroll to top