Bảo hiểm Hàng hải

Trang chủ  |  Bảo hiểm hàng hải

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến mọi loại bảo hiểm hàng hải.

Chúng tôi hỗ trợ các công ty bảo hiểm và bên được bảo hiểm điều tra khiếu nại, thu thập bằng chứng cần thiết, cũng như đàm phán và giải quyết các vụ việc càng nhanh càng tốt.

Chúng tôi giúp chuẩn bị hồ sơ và đại diện cho khách hàng của mình để khởi kiện tại tòa án và trọng tài.

Các luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng và trọng tài, điều này giúp trình bày các vụ việc một cách tốt nhất.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến bảo hiểm Hàng hải:

  • Bảo hiểm thân vỏ
  • Bảo hiểm hàng hóa
  • Bảo hiểm trách nhiệm hàng hải
  • Phí bảo hiểm và khiếu nại
  • Hình thức bồi thường
  • Bảo hiểm bồi thường gấp đôi
  • Tái bảo hiểm
  • Thế quyền
  • Giới hạn thời gian và thời hạn

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội