bảo hiểm hàng hải

Trang chủ  |  Bảo hiểm hàng hải

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ pháp lý liên quan đến tất cả các loại hình bảo hiểm hàng hải.

Chúng tôi hỗ trợ các công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm trong việc điều tra các khiếu nại, trong việc thu thập tất cả các bằng chứng cần thiết, cũng như đàm phán và giải quyết các vụ việc càng nhanh càng tốt. Chúng tôi giúp chuẩn bị tài liệu và đại diện cho khách hàng của mình để đưa vụ việc của họ ra tòa án và trọng tài.

Các luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng và trọng tài, giúp trình bày các vụ việc trong một kịch bản tốt nhất có thể.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm Hàng hải:

 

  • Bảo hiểm thân tàu,
  • Bảo hiểm hàng hóa,
  • Bảo hiểm trách nhiệm hàng hải,
  • Phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường,
  • Các hình thức bồi thường,
  • Bảo hiểm bồi thường gấp đôi,
  • Tái bảo hiểm,
  • Hạ cấp,
  • Khoảng thời gian và thời hạn.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội