Bảo hiểm Phi hàng hải

Trang chủ  |  Bảo hiểm Phi hàng hải

Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn bản địa trên mọi lĩnh vực của bảo hiểm phi nhân thọ

Nhóm luật sư của Dzungsrt & Associates giàu kinh nghiệm, hiểu rõ hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề pháp lý làm nền tảng cho ngành bảo hiểm.

Các luật sư của chúng tôi đã đại diện cho các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và các pháp nhân khác có liên quan đến bảo hiểm trong một loạt các vấn đề thuộc lĩnh vực phi nhân thọ.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn bao gồm tư vấn về thu hồi và hợp đồng bảo hiểm có các yếu tố xuyên biên giới. Liên quan đến các khiếu nại gây tranh cãi, thực tiễn giải quyết tranh chấp của chúng tôi bao gồm tranh tụng và tất cả các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Kinh nghiệm của chúng tôi

  • Tư vấn về hợp đồng tái bảo hiểm liên quan đến xây dựng nhà máy điện gió tại Việt Nam
  • Tư vấn về chương trình bảo hiểm D&O quốc tế cho các giám đốc và cán bộ của một công ty con Việt Nam
  • Tư vấn về tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tái bảo hiểm hàng không giữa hai công ty bảo hiểm Việt Nam
  • Đại diện cho một trong những chuỗi siêu thị mẹ và bé lớn nhất Việt Nam khiếu nại bảo hiểm do cháy kho hàng
  • Đại diện cho nhà môi giới bảo hiểm quốc tế trong một vụ tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản trước Tòa án Việt Nam ở cả cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội