Bảo hiểm phi hàng hải

Trang chủ  |  Bảo hiểm phi hàng hải

Các luật sư của chúng tôi hiểu sâu sắc về các vấn đề bảo hiểm và đại diện cho các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và các đơn vị liên quan đến bảo hiểm khác về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phi nhân thọ.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm tư vấn về việc khôi phục và diễn đạt chính sách, thường có các yếu tố xuyên biên giới.

Về các khiếu nại gây tranh cãi, thực tiễn giải quyết tranh chấp của chúng tôi bao gồm kiện tụng và tất cả các hình thức giải quyết tranh chấp thay thế.

Kinh nghiem cua chung toi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm Phi Hàng hải, và đáng chú ý là:

 

  • Tư vấn về chính sách tái bảo hiểm liên quan đến việc xây dựng trang trại tuabin gió tại Việt Nam,
  • Tư vấn về chương trình bảo hiểm D&O quốc tế cho các giám đốc và cán bộ của một công ty con Việt Nam,
  • Tư vấn về tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tái bảo hiểm hàng không giữa hai công ty bảo hiểm Việt Nam,
  • Đại diện cho một trong những chuỗi siêu thị mẹ và bé lớn nhất Việt Nam yêu cầu bảo hiểm do cháy kho hàng,
  • Đại diện cho nhà môi giới bảo hiểm quốc tế trong một vụ tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản trước Tòa án Việt Nam ở cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội