Bảo hiểm & Tái bảo hiểm

Trang chủ  |  Bảo hiểm & Tái bảo hiểm

Rủi ro toàn cầu ngày càng liên kết với nhau. Các luật sư của chúng tôi, với kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn tại địa phương, những người hiểu rõ hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề pháp lý làm nền tảng cho ngành bảo hiểm, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn trên mọi lĩnh vực của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm tư vấn về phục hồi và từ ngữ chính sách , thường có các yếu tố xuyên biên giới.

Về các khiếu nại gây tranh cãi, các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực thực hành giải quyết tranh chấp đề cập đến việc kiện tụng và tất cả các hình thức giải quyết tranh chấp thay thế. Khách hàng lặp lại bao gồm các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và các pháp nhân khác có liên quan đến bảo hiểm.

Một số vấn đề đáng chú ý bao gồm:

  • Tư vấn về chính sách tái bảo hiểm liên quan đến việc xây dựng trang trại tua bin gió tại Việt Nam;
  • Tư vấn chương trình bảo hiểm D&O quốc tế cho giám đốc và cán bộ của công ty con Việt Nam;
  • Tư vấn về tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tái bảo hiểm hàng không giữa hai công ty bảo hiểm Việt Nam;
  • Đại diện một trong những chuỗi siêu thị mẹ và bé lớn nhất Việt Nam yêu cầu bảo hiểm do cháy kho hàng;
  • Đại diện cho nhà môi giới bảo hiểm quốc tế trong một vụ tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản trước Tòa án Việt Nam ở cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội

Các ngành khác