Bảo hiểm & Tái bảo hiểm

Trang chủ  |  Bảo hiểm & Tái bảo hiểm

Chúng tôi kết hợp hiểu biết sâu sắc về thị trường với kiến thức chuyên môn về các khuôn khổ quy định hiện hành để cung cấp một dịch vụ hướng đến thương mại và sáng tạo

Rủi ro toàn cầu ngày càng liên kết với nhau. Các luật sư của chúng tôi, với kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn bản địa là những người hiểu rõ hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề pháp lý làm nền tảng cho ngành bảo hiểm, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn trên mọi lĩnh vực của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm tư vấn về thu hồi và hợp đồng bảo hiểm thường có các yếu tố xuyên biên giới.

Liên quan đến các khiếu nại gây tranh cãi, các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực hành nghề giải quyết tranh chấp bao gồm việc tranh tụng và tất cả các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Khách hàng thường xuyên của chúng tôi bao gồm các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và các pháp nhân khác có liên quan đến bảo hiểm.

Một số vụ việc đáng chú ý bao gồm:

  •   Tư vấn về hợp đồng tái bảo hiểm liên quan đến xây dựng nhà máy điện gió tại Việt Nam
  •   Tư vấn về chương trình bảo hiểm D&O quốc tế cho các giám đốc và cán bộ của một công ty con Việt Nam
  •   Tư vấn về tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tái bảo hiểm hàng không giữa hai công ty bảo hiểm Việt Nam
  •   Đại diện cho một trong những chuỗi siêu thị mẹ và bé lớn nhất Việt Nam khiếu nại bảo hiểm do cháy kho hàng
  •   Đại diện cho nhà môi giới bảo hiểm quốc tế trong một vụ tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản trước Tòa án Việt Nam ở cả cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội