Bắt giữ tàu biển

Trang chủ  |  Bắt giữ Tàu biển

Luật sư của chúng tôi, được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới, đã tham gia vào quá trình xây dựng Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

Dựa trên kinh nghiệm và sự thông thạo của chúng tôi với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam, chẳng hạn như Tòa án và cảng vụ hàng hải địa phương, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp liên quan đến việc bắt giữ và thả tàu tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng có thể liên lạc và phối hợp hiệu quả với luật sư ở các quốc gia khác để bảo vệ khách hàng của mình một cách tốt nhất và ngăn chặn mọi hành vi trốn tránh trách nhiệm hoặc lạm dụng.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ nhiều khách hàng, đặc biệt là:

  • P&I Clubs
  • Bên bảo hiểm
  • Chủ tàu
  • Bên khai thác tàu

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Wet Works Khác