Bắt tàu
Trên biển

Trang chủ  |  Bắt tàu

Các luật sư của chúng tôi, được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới, đã tham gia vào quá trình xây dựng Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

Dựa trên kinh nghiệm và sự quen biết của chúng tôi với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam, chẳng hạn như Tòa án và các cơ quan hành chính hàng hải địa phương, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp liên quan đến việc bắt giữ và thả tàu tại Việt Nam. Chúng tôi cũng có thể liên lạc và phối hợp hiệu quả với luật sư ở các quốc gia khác để bảo vệ khách hàng của mình một cách tốt nhất và ngăn chặn mọi hành vi trốn tránh trách nhiệm hoặc lạm dụng.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ nhiều loại khách hàng, đặc biệt là:

  • Câu lạc bộ P&I
  • Người bảo lãnh
  • Chủ tàu
  • Các nhà khai thác

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội