Khiếu nại Ô nhiễm

Trang chủ  |  Khiếu nại Ô nhiễm

Chúng tôi hỗ trợ các chủ tàu, Hội và các bên liên quan khác khẩn cấp và kịp thời trong việc cứu hộ và khắc phục để giảm thiểu thiệt hại do khiếu nại về ô nhiễm hàng hải. Chúng tôi có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề ô nhiễm rất nghiêm trọng và phức tạp.

Chúng tôi có thể làm việc với các công ty cứu hộ do khách hàng chỉ định hoặc giới thiệu cho khách hàng các công ty cứu hộ.

Tư vấn pháp lý và phản hồi tức thì luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Wet Works Khác