Pollution Claims
Trên biển

Trang chủ  |  Bồi thường ô nhiễm

Chúng tôi cung cấp cho các chủ tàu, Câu lạc bộ và các bên liên quan khác phản ứng khẩn cấp và kịp thời trong việc cứu hộ và khắc phục để giảm thiểu thiệt hại do khiếu nại về ô nhiễm hàng hải. Chúng tôi có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề ô nhiễm rất nghiêm trọng và phức tạp. Chúng tôi có thể làm việc với các công ty cứu hộ do khách hàng chỉ định hoặc chúng tôi giới thiệu cho khách hàng. Tư vấn pháp lý và phản hồi tức thì luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác