Đầu tư

Trang chủ  |  Đầu tư

Chi phí lao động thấp, vị trí địa lý chiến lược và việc gia nhập nhiều hiệp định kinh tế quốc tế gần đây của Việt Nam đã khiến Việt Nam trở thành địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài vẫn được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Mặc dù chính phủ đã nỗ lực cải cách khuôn khổ pháp lý về đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài thường gặp khó khăn trong việc tuân thủ quy định, dẫn đến các dự án bị đình trệ, thậm chí thất bại.

Các luật sư của chúng tôi với tư duy toàn cầu và kiến ​​thức địa phương có bề dày thành tích trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp của họ tại Việt Nam với thời gian và chi phí hiệu quả nhất.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm:

  • Các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực thương mại điện tử,
  • Nhà bán lẻ,
  • Các lĩnh vực công nghệ.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Các ngành khác