Đóng tàu & Xây dựng Ngoài khơi

Trang chủ  |  Đóng tàu & Xây dựng ngoài khơi

Tại Dzungsrt & Associates, chuyên môn về vận tải biển của chúng tôi bao gồm cả tư vấn cho các chủ tàu, bên quản lý và khai thác tàu về mọi khía cạnh kinh doanh của họ.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Mua bán tàu biển
  • Hợp đồng đóng mới và sửa chữa tàu biển
  • Đăng ký tàu trong thẩm quyền tài phán của Việt Nam.
  • Các thủ tục giao dịch và hồ sơ tàu – đặc biệt là ở Việt Nam.
  • Hợp đồng thuê tàu, hợp đồng vận chuyển và quản lý tàu, thỏa thuận đại lý và thuyền viên.
  • Mọi hình thức thỏa thuận liên doanh và cấu trúc và tái cấu trúc, bao gồm cả tư vấn về trách nhiệm pháp lý về ô nhiễm và thuế.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Dry Works Khác