Phá sản
Kiện tụng

Trang chủ  |  Kiện tụng phá sản

Chúng tôi là công ty được lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm các luật sư tranh tụng và luật sư có kinh nghiệm cung cấp lời khuyên nhanh chóng và hiệu quả về các thủ tục phá sản. Chúng tôi đã đại diện cho các chủ nợ nước ngoài trong nhiều thủ tục phá sản phức tạp tại tòa án địa phương với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hàng trăm triệu USD.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi kiên quyết theo đuổi lợi ích của khách hàng và bảo vệ quyền của khách hàng thông qua dịch vụ hiệu quả của chúng tôi:

 

  • Hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong từng bước
  • Kiến thức chuyên sâu
  • Phân tích nhanh các trường hợp phức tạp
  • Sáng tạo và kiên trì
  • Thành tích ấn tượng
 

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội