Tranh tụng về Phá sản

Trang chủ  |  Tranh tụng Phá sản

Sứ mệnh của chúng tôi là: Theo đuổi lợi ích của quý vị và bảo vệ quyền lợi của quý vị

Dzungsrt & Associates là công ty được lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn hiệu quả và có kinh nghiệm về các vụ việc phá sản.

Chúng tôi đã đại diện cho các chủ nợ nước ngoài trong nhiều thủ tục phá sản phức tạp tại tòa án địa phương với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hàng trăm triệu USD và tư vấn thủ tục phá sản nhanh chóng, hiệu quả.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi kiên quyết theo đuổi lợi ích của khách hàng và bảo vệ quyền của khách hàng thông qua dịch vụ hiệu quả của chúng tôi:

  • Hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong từng bước
  • Kiến thức chuyên sâu
  • Phân tích nhanh các vụ việc phức tạp
  • Sáng tạo và kiên trì
  • Thành tích ấn tượng
 

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác