Sự đầu tư

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Doanh nghiệp và Thương mại  |  Đầu tư doanh nghiệp & thương mại

Chúng tôi đã hiểu biết sâu sắc về quy định đầu tư thông qua một số dự án đầu tư phức tạp mà chúng tôi đã tham gia.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý và chuyên gia tư vấn cho các công ty Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều ngành về hoạt động kinh doanh của họ tại Việt Nam. Đội ngũ của chúng tôi cũng thường xuyên tư vấn cho khách hàng là các công ty vận tải biển lớn trên thế giới về việc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Chúng tôi giữ quan hệ hợp tác lâu dài với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để đảm bảo việc tiếp cận các nguồn lực cần thiết nhằm đạt được kết quả kịp thời và hiệu quả.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến đầu tư:

 

  • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (trong và ngoài nước),
  • Thành phần và hoạt động của cổ đông và hội đồng quản trị,
  • Các vấn đề về quản trị công ty,
  • Đầu tư,
  • Các thỏa thuận liên doanh,
  • Các thỏa thuận thương mại.

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh