Hợp đồng & Giao dịch

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Doanh nghiệp & Thương mại  |  Hợp đồng & Giao dịch

Giao dịch của bạn được các luật sư giải quyết tranh chấp hàng đầu tư vấn

Các luật sư thương mại của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm giải quyết tranh chấp.

Nhóm luật sư thương mại hiểu được thực tiễn áp dụng luật của các cơ quan tư pháp và bẫy trong các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn, điều này khiến chúng tôi trở nên khác biệt so với các luật sư thương mại thông thường.

Tư vấn pháp lý tiền lệ của chúng tôi có thể giúp phòng ngừa các tranh chấp pháp lý ngay từ quá trình soạn thảo hợp đồng và bảo vệ khách hàng tốt hơn trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ khách hàng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là:

  • Bán lẻ
  • Bảo hiểm
  • Vận tải
  • Viễn thông
  • Nhà hàng – khách sạn
  • Dịch vụ tài chính
  • Xây dựng
  • Khai thác
  • Dầu khi
  • Dự án & cơ sở hạ tầng

Luật sư chủ chốt

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh