Hợp đồng & Giao dịch

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Doanh nghiệp và Thương mại  |  Hợp đồng & Giao dịch

Các luật sư thương mại của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp.

Tư vấn pháp lý tích hợp tiền lệ của chúng tôi có thể giúp ngăn ngừa các tranh chấp pháp lý ngay từ quá trình soạn thảo hợp đồng và bảo vệ bên bạn tốt hơn trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ khách hàng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là:

 

  • Bán lẻ,
  • Bảo hiểm,
  • Vận chuyển,
  • Viễn thông,
  • Lòng hiếu khách,
  • Các dịch vụ tài chính,
  • Sự thi công,
  • Khai thác mỏ,
  • Dâu khi,
  • Dự án & cơ sở hạ tầng.

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh