Logistics & Vận tải

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Doanh nghiệp & Thương mại  |  Logistics & Vận tải

Các luật sư của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực vận tải và logistic, đặc biệt là về hồ sơ và mô hình giao dịch.

Nhờ kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi với nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận tải và logistic, chúng tôi có thể đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến logistic và vận ti:

  • Hợp đồng dịch vụ vận tải/logistic
  • Hợp đồng lao động và các vấn đề công nghiệp
  • Hợp đồng dịch vụ kho bãi
  • Yêu cầu pháp lý
  • Bán hoặc mua các doanh nghiệp vận tải
  • Tranh chấp với các bên khác trong chuỗi cung ứng

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh