Logistics & Vận tải

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Doanh nghiệp và Thương mại  |  Logistics & Vận tải Doanh nghiệp

Các luật sư của chúng tôi hiểu sâu sắc về lĩnh vực vận tải và hậu cần, đặc biệt là về khía cạnh tài liệu và mô hình giao dịch.

Nhờ kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi với nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần, chúng tôi có thể đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả bất kỳ nhu cầu và yêu cầu nào của khách hàng.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến hậu cần và vận ti:

 

  • Các thỏa thuận về dịch vụ vận tải / hậu cần,
  • Hợp đồng lao động và các vấn đề công nghiệp,
  • Các thỏa thuận dịch vụ kho bãi,
  • Yêu cầu quy định,
  • Bán hoặc mua các doanh nghiệp vận tải,
  • Tranh chấp với các bên khác trong chuỗi cung ứng.

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh