Tái cấu trúc và Phá sản doanh nghiệp

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Doanh nghiệp & Thương mại  |  Tái cấu trúc và Phá sản doanh nghiệp

Luật sư giải quyết các vấn đề sáng tạo và nhanh chóng

Công ty của chúng tôi được biết đến với khả năng sáng tạo và giải quyết nhanh chóng các vấn đề, dựa trên phân tích chi tiết của các dự án cụ thể.

Từ lần tiếp xúc ban đầu với khách hàng đến khi kết thúc giao dịch, chúng tôi cung cấp tư vấn hiệu quả và kịp thời về cấu trúc pháp lý cho mỗi giao dịch và mọi vấn đề cố hữu.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến tái cấu trúc và phá sản doanh nghiệp:

  •   Chuyển nhượng và/hoặc mua cổ phần của các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần
  •   Mua doanh nghiệp hoặc tài sản địa phương
  •   Mua lại cổ phần
  •   Sáp nhập
  •   Chia và/hoặc tách doanh nghiệp
  •   Chuyển giao kinh doanh
  •   Chuyển nhượng tài sản
  •   Đánh giá các văn bản pháp lý của công ty
  •   Báo cáo thẩm định

Luật sư chủ chốt

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh