Tái cấu trúc và mất khả năng thanh toán

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Doanh nghiệp và Thương mại  |  Tái cấu trúc và mất khả năng thanh toán

Công ty của chúng tôi được biết đến với khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề nhanh chóng, dựa trên phân tích chi tiết của các dự án cụ thể.

Từ lần tiếp xúc ban đầu với khách hàng đến khi kết thúc giao dịch, chúng tôi cung cấp lời khuyên hiệu quả và kịp thời về cấu trúc pháp lý cho mỗi giao dịch và bất kỳ vấn đề cố hữu nào.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu và mất khả năng thanh toán:

 

  • Chuyển nhượng và / hoặc mua cổ phần của các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần,
  • Mua các doanh nghiệp hoặc tài sản địa phương,
  • Mua lại cổ phiếu,
  • Sáp nhập,
  • Chia và / hoặc tách doanh nghiệp,
  • Chuyển giao kinh doanh,
  • Chuyển nhượng tài sản,
  • Đánh giá các văn bản pháp lý của công ty,
  • Báo cáo thẩm định.

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh