Thuế

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Doanh nghiệp và Thương mại  |  Thuế

Các luật sư của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về thị trường khách hàng của chúng tôi và các quy định thuế liên quan.

Thường xuyên, nhóm của chúng tôi cung cấp thành công tư vấn thuế chất lượng cao và sáng tạo cho tất cả các loại khách hàng như công ty vận tải biển, công ty hậu cần, công ty dịch vụ, v.v.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến thuế:

 

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp,
  • Thuế thu nhập vốn,
  • Thuế giá trị gia tăng,
  • Thuế xuất nhập khẩu.
 

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh