Thuế

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Doanh nghiệp & Thương mại  |  Thuế

Tư vấn thuế sáng tạo trong lĩnh vực phức tạp của pháp luật về thuế

Các luật sư của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về thị trường của khách hàng và các quy định về thuế có liên quan.

Nhóm chúng tôi thường xuyên cung cấp thành công tư vấn về thuế với chất lượng cao và tính sáng tạo cho mọi khách hàng bao gồm công ty vận tải biển, công ty logistics, công ty dịch vụ, v.v.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến thuế:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế lãi về vốn
  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế xuất – nhập khẩu
 

Luật sư chủ chốt

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh