Giải quyết Tranh chấp

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Giải quyết Tranh chấp
  • Giải quyết tranh chấp là một trong những chuyên ngành chính đã tạo nên thương hiệu Hạng 1 cho Dzungsrt & Associates

Dịch vụ của chúng tôi

Luật sư của chúng tôi có đầy đủ chuyên môn để tham gia trong các phiên Toà tại Việt Nam, cũng như trước Hội đồng Trọng tài, và đã đại diện các khách hàng trong và ngoài nước trong những vụ việc giải quyết tranh chấp liên quan đến: 

  •  Hàng hải
  • Đầu tư
  • Thương mại
  • Xây dựng
  • Năng lượng
  • Bảo hiểm
 

Công ty cũng kết hợp kinh nghiệm trong phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), đặc biệt trong hoà giải và thương lượng, để cung cấp cho khách hàng những phương thức hiệu quả cho việc giải quyết tranh chấp.

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ luật sư chuyên về Giải quyết tranh chấp của chúng tôi được đánh giá cao trong các bản xếp hạng pháp lý. Chúng tôi đạt được nhiều cột mốc đáng ghi nhận trong các vụ kiên và trọng tài mang tính tầm cỡ, có giá trị và đầy phức tạp, đặc biệt hữu dụng trong thời điểm khách hàng của chúng tôi gặp vấn đề pháp lý khó giải quyết. 

Chúng tôi áp dụng kiến thức chuyên môn về ngành nghề của mình để đưa ra những tư vấn chỉnh chu, phù hợp và có tính chiến lược.

 

Ban Giải quyết tranh chấp

Luật sư thành viên,  Nguyễn Mạnh Dũng (MCIArb)

Có 20 năm kinh nghiệm trong với vai trò hành nghề giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực vận chuyển hàng, tranh chấp đầu tư và thương mại của trọng tài trong nước cũng như ngoài nước tại Việt Nam

Luật sư thành viên Nguyễn Ngọc Minh (Đồng trưởng ban)

Có kinh nghiệm sâu rộng trong việc đại diện Khách hàng tại các phiên toà trong nước, các vụ việc phức tạp về trọng tài trong nước cũng như ngoài nước. Nguyễn Ngọc Minh đã được xếp hạng trong nhiều bảng xếp hạng pháp lý với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Luật sư Chủ chốt

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội