Giải quyết tranh chấp

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp
  • Giải quyết tranh chấp là một trong những hoạt động cốt lõi của Dzungsrt & Associates đã góp phần tạo nên danh tiếng cấp 1 của công ty.

Dịch vụ của chúng tôi

    Các luật sư của chúng tôi có đủ tư cách để xuất hiện tại tất cả các Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, cũng như trước Tòa Trọng tài, và đã đại diện cho các khách hàng Việt Nam và nước ngoài trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến:
  •  Hàng hải
  • Quảng cáo
 

ông ty cũng kết hợp thực hành phương thức giải quyết thay thế rất thành thạo, đặc biệt là trong hòa giải và thương lượng, để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các giải quyết tranh chấp hoàn hảo và hiệu quả

Nhóm của chúng tôi

Chúng tôi cố gắng cải thiện bối cảnh pháp lý và đã giúp cải cách phương thức giải quyết thay thế và luật trọng tài ở Việt Nam, đáng chú ý là:

Là thành viên của Ban soạn thảo pháp luật về trọng tài thương mại, cùng với Luật sư điều hành của chúng tôi, Nguyễn Mạnh

Dzung, tham gia chặt chẽ vào quá trình lập pháp của Luật Trọng tài Thương mại 2010, công ty của chúng tôi đã trực tiếp bình luận về các luật và quy định hướng dẫn khác nhau.

Dzung được bổ nhiệm làm chuyên gia phương thức giải quyết thay thế của Tòa án Nhân dân Tối cao để cải thiện hòa giải do tòa sáp nhập.
Dzung chính thức được Ngân hàng Thế giới giữ lại làm tư vấn địa phương trong việc tư vấn cho Tòa án Nhân dân Tối cao trong việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành để thúc đẩy phương thức giải quyết thay thế trong trọng tài, bao gồm cả chế độ công nhận và thực thi, nhưng cũng nói chung.

 

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội