Thương lượng Đầu tư

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Giải quyết Tranh chấp  |  Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR)  |  Thương lượng Đầu tư

Ngay từ khi mới thành lập, là một công ty luật chuyên  biệt về Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR), Ngay từ khi mới thành lập với tư cách là một công ty luật chuyên về ADR, Dzungsrt & Associates LLC đã nhận thấy tầm quan trọng của việc thương lượng trong việc giải quyết các tranh chấp đầu tư. Thật vậy, các tranh chấp phát sinh từ đầu tư hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác, nếu được giải quyết thành công thông qua thương lượng thiện chí sẽ có lợi cho cả hai bên, đặc biệt là khi xem xét các chi phí và rủi ro vốn có từ các vụ kiện kéo dài và tốn kém. Điều này khiến chúng tôi kết hợp và thúc đẩy thương lượng như một trong những dịch vụ cốt lõi của công ty để giải quyết tranh chấp. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ các nhà đàm phán khéo léo và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng của mình. Đặc biệt, khách hàng của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ sự kết hợp có giá trị giữa kiến thức đáng kể về luật nội dung của Việt Nam liên quan đến các vấn đề đầu tư cũng như các kỹ năng và kinh nghiệm sâu rộng trong đàm phán cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ đàm phán chuyên sâu và hiệu quả.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác