Đàm phán đầu tư
phương thức giải quyết thay thế

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Phương thức giải quyết tranh chấp  |  Đàm phán đầu tư

Các tranh chấp đầu tư được giải quyết thành công thông qua thương lượng thân thiện có lợi cho cả hai bên, đặc biệt là khi xem xét các chi phí và rủi ro vốn có của các hành động pháp lý kéo dài và tốn kém.

Ngay từ khi mới thành lập với tư cách là một công ty luật chuyên về phương thức giải quyết thay thế, chúng tôi đã kết hợp và thúc đẩy thương lượng như một trong những dịch vụ cốt lõi của công ty trong việc giải quyết tranh chấp. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ các nhà đàm phán cung cấp sự kết hợp có giá trị giữa kiến thức liên quan đến vấn đề và các kỹ năng và kinh nghiệm sâu rộng để có một cuộc đàm phán hiệu quả.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội