Thương Lượng

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Giải quyết Tranh chấp  |  Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR)  |  Thương lượng

Thương lượng luôn là hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR) được sử dụng rộng rãi nhất trước khi đưa vụ việc ra tranh tụng hoặc trọng tài.

Các luật sư của chúng tôi, những người thường xuyên đại diện cho khách hàng trong các quy trình ADR, có thể nhận ra các vụ việc nào phù hợp với thương lượng hơn, nổi tiếng với lợi thế về hiệu quả chi phí, tính bảo mật cũng như sự hài hòa giữa các bên xung đột.

Chúng tôi đã đại diện cho khách hàng có quy mô, phạm vi và yêu cầu đa dạng trong nhiều vấn đề phù hợp với giải quyết tranh chấp thay thế: thương lượng.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác