Kiện tụng

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Kiện tụng

Dzungsrt & Associates luôn tìm cách giải quyết các tranh chấp một cách thân thiện. Tuy nhiên, khi điều đó là không thể, chúng tôi sẽ cung cấp một đội ngũ quyết tâm và có năng lực để đấu tranh cho quyền lợi của khách hàng.

Với phần lớn các luật sư của chúng tôi hành nghề tranh tụng cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng của mình với các chuyên gia hơn là các luật sư thương mại nói chung.

Việc Dzungsrt & Associates tham gia vào một số lượng lớn các vụ việc đột phá đã dẫn đến việc thiết lập các nguyên tắc pháp lý quan trọng.

Vì vậy, chúng tôi cố gắng phục vụ khách hàng của mình với đội ngũ tranh tụng của công ty, những người đáng chú ý với kiến thức sâu rộng và chuyên môn của họ.

 

Tận dụng kinh nghiệm của Dzung

Đối tác điều hành của chúng tôi và Trưởng phòng Thực hành Tố tụng, Nguyễn Mạnh Dũng có kiến thức chuyên sâu về tranh tụng thương mại:

  • Từng là cố vấn pháp lý của một công ty luật vận tải biển quốc tế Việt Nam vào năm 1993.
  • Đã tạo dựng được danh tiếng ngày càng lớn như một luật sư chuyên nghiệp chuyên giải quyết các tranh chấp về vận chuyển.
  • Kiến thức sâu rộng của ông về tranh tụng mở rộng sang các khu vực tài phán nước ngoài, chẳng hạn như Anh, Hồng Kông, Singapore và Pháp.
 

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội