Sự đầu tư
Trọng tài

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Giải quyết Tranh chấp  |  Trọng tài  |  Trọng tài Đầu tư

Trọng tài không phải là công việc phụ, chúng tôi xử lý các vụ việc trọng tài thường xuyên

Dzungsrt & Associates luôn được đặt ở vị trí đầu bảng trọng tài quốc tế trong mọi niên giám pháp lý lớn, bao gồm Chambers & Partners, Legal 500, Benchmark Litigation và Asia Law. Khá nhiều vụ việc mà chúng tôi xử lý có tính gây tranh cãi cao theo nghĩa là chúng liên quan đến các khiếu nại đối với các công ty thuộc sở hữu nhà nước hoặc các tổ chức chính phủ hoặc có liên quan đến kiện chính phủ hoặc phát sinh từ các cuộc điều tra tội phạm mang tính chính trị.

Trong trọng tài nhà nước với nhà đầu tư, chúng tôi thường xuyên được các công ty luật lớn toàn cầu mời làm luật sư tại Việt Nam trong vụ việc trọng tài giữa nhà nước với nhà đầu tư bất cứ khi nào đề cập đến các vấn đề tại Việt Nam. Chúng tôi là luật sư của các tập đoàn toàn cầu và các nhà đầu tư nước ngoài trong các vụ việc được đưa ra theo hợp đồng và các hiệp ước song phương, khu vực và đa phương.

Nhóm của chúng tôi đã làm việc về các vấn đề nhạy cảm và phức tạp trong một loạt các ngành như năng lượng, khách sạn, v.v. Trong hầu hết các vụ việc, một số vấn đề chính liên quan đến thay đổi, quan liêu hoặc sai sót của hệ thống chính trị và luật pháp. Chúng tôi tìm kiếm các hướng giải quyết, thương lượng có thiện chí và hành động tại mọi giai đoạn của quy trình trọng tài đầu tư, bao gồm phản đối và cho thi hành phán quyết, xuất hiện với tư cách là luật sư tranh tụng tại các phiên xử.

 

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác

  • Làm Luật sư tư vấn tại Việt nam cho Công ty BVI liên quan đến tranh chấp đầu tư và các thủ tục tố tụng song song liên quan đến công ty Việt Nam và cơ quan nhà nước Việt Nam.
  • Làm Luật sư tư vấn tại Việt nam cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam trong vụ tranh chấp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài trước khi khởi kiện ra Trọng tài ICC có địa điểm trọng tài tại Singapore.
  • XU HƯỚNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI  NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM [Bài viết] Tác giả Nguyễn Mạnh Dũng & Lê Quang Hưng
  • CHI TIẾT VỀ TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM [Handbook & Guide] Tác giả Nguyễn Mạnh Dũng & Lê Quang Hưng
  • VIETNAM ICCA 2015 [Handbook & Guide] Bởi Hew R Dundas và Dzungsrt & Associates
  • "Kiện chính phủ trong Trọng tài Đầu tư” tại Hội thảo" Giải quyết tranh chấp thương mại và kinh doanh quốc tế” ngày 10 tháng 2 năm 2012 liên quan đến hợp phần thứ 2 của EU-Việt Nam (Dự án hỗ trợ thương mại đa biên, dự án MUTRAP III - đồng tác giả)
  • Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong vụ Julien Chaisse kiện Luke Nottage, 2018, tr. 280-302, (Hiệp ước đầu tư quốc tế và trọng tài trên toàn châu Á, Brill Nijhoff - đồng tác giả)
  • Cải cách ISDS & Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam: Thách thức được chấp nhận! ” trong Mandev Mohan & Chester Brown, Quy định & Tranh chấp Đầu tư: Góc nhìn Châu Á (Nhà xuất bản Đại học Cambridge - đồng tác giả),
  • Năm 2021: Công ty hàng đầu về giải quyết tranh chấp: Trọng tài và Vận tải biển của Legal 500
  • Giải quyết tranh chấp: "Nhanh goinj và thuận tiện, đưa ra lời khuyên ngắn gọn và chính xác ..."