Sự đầu tư
Trọng tài

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Trọng tài  |  Trọng tài đầu tư

Là luật được xếp hạng hàng đầu trong tất cả các thư mục pháp lý chính (Chambers, Legal 500, Benchmark Litigation, Asia Law) về trọng tài đầu tư quốc tế, chúng tôi thường xuyên được các công ty luật toàn cầu săn đón để đồng tư vấn trong các trọng tài nhà nước – nhà đầu tư có cổ phần cao liên quan đến người Việt Nam các vấn đề. Chúng tôi cũng đại diện cho các tập đoàn toàn cầu và các nhà đầu tư nước ngoài về các hợp đồng được điều chỉnh bởi các hiệp ước song phương, khu vực và đa phương.

Nhóm của chúng tôi làm việc về các vấn đề nhạy cảm và phức tạp trong một loạt các ngành (năng lượng, khách sạn, v.v.) có thể gây tranh cãi cao theo nghĩa mà chúng liên quan đến

• khiếu nại chống lại các công ty nhà nước hoặc các tổ chức chính phủ

• tranh chấp liên quan đến các yêu sách theo hiệp ước

• điều tra tội phạm về mặt chính trị

Trong hầu hết các trường hợp, một số vấn đề chính liên quan đến sự thay đổi của hệ thống luật pháp và chính trị hoặc sự thiếu hụt của bộ máy hành chính. Chúng tôi tìm kiếm các thỏa thuận hòa giải, có thương lượng và hành động ở mọi giai đoạn của quy trình trọng tài đầu tư, bao gồm cả các phán quyết thách thức và thực thi, đồng thời xuất hiện với tư cách là người biện hộ tại các phiên điều trần.

 
 

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội