Trọng tài Thương mại & Hàng hóa

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Giải quyết Tranh chấp  |  Trọng tài  |  Trọng tài Thương mại & Hàng hóa
Chúng tôi là hãng luật hàng đầu trong vấn đề về trọng tài hàng hóa và thương mại:

Chúng tôi giải quyết các vụ việc trọng tài phức tạp và có giá trị tranh chấp lớn liên quan đến mọi khía cạnh của thương mại quốc tế.

Cụ thể, chúng tôi đưa ra những tư vấn mang tính toàn diện cho các vụ việc trọng tài theo pháp luật Việt Nam và hỗ trợ thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại tại Việt Nam.

Các chuyên gia pháp lý của chúng tôi với kiến thức sâu rộng và kinh dày dặn nghiệm luôn sẵn sàng ưu tiên và tập trung vào nhu cầu của khách hàng.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực hàng hoá và thương mại quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở những lĩnh vực sau:

 • Mua bán hàng hoá quốc tế
 • Doanh nghiệp liên doanh
 • Tài chính thương mại
 • Thư tín dụng
 • Bất khả kháng 
 • Chế tài
 • Vấn đề về chất lượng hàng hoá, dịch vụ

Đội ngũ trọng tài của chúng tôi đã tham gia nhiều vụ việc trong tài trong và ngoài nước được phán quyết bởi hội đồng trọng tài quốc tế, bao gồm:

 • Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)
 • Phòng thương mại quốc tế (ICC)
 • Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC)
 • Trung tâm trọng tài quốc tế Hong Kong (HKIAC)
 • Hiệp hội Thương mại Ngũ cốc và Thức ăn chăn nuôi (GAFTA)
 • Hiệp hội Bông quốc tế (ICA)
 • V.v..

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác

  • Đại diện cho một nhà bán lẻ nổi tiếng của Pháp trong một số vụ kiện trọng tài VIAC về các tranh chấp hợp đồng liên quan đến sự phát triển của các siêu thị tại Việt Nam
  • Đại diện cho các công ty thương mại toàn cầu liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán trước VIAC tại Hà Nội
  • Vụ giải quyết tranh chấp trị giá 7 triệu đô la Mỹ của VIAC về hợp đồng giữa khách hàng là một quỹ quốc tế và một công ty lớn của Việt Nam
  • Tranh chấp về hợp đồng tái bảo hiểm hàng không giữa hai công ty bảo hiểm Việt Nam - Thủ tục tố tụng phức tạp liên quan đến đầu tư nước ngoài vào một dự án bất động sản
  • Vụ việc giải quyết tranh chấp tại VIAC liên quan đến hợp đồng mua bán phế liệu thép giữa một tập đoàn Việt Nam và một công ty Hồng Kông
  • Một số vụ giải quyết tranh chấp tại VIAC liên quan đên hợp đồng mua bán phế liệu thép giữa môt công ty Anh và môt số công ty Việt Nam
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư quốc tế trong vụ kiện tại VIAC đối với một công ty cổ phần địa phương liên quan đến tranh chấp cổ phần
  • Làm cố vấn pháp lý cho một công ty có vốn đầu tư của Pháp liên quan đến tranh chấp hợp đồng dịch vụ trước VIAC tại Hà Nội
 • CĂN CỨ TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TRÊN CƠ SỞ NĂNG LỰC HỢP ĐỒNG VÀ HIỆP ĐỊNH PHÂN XỬ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI – THÁNG TÁM NĂM 2016 [Điều]

[Hội thảo đào tạo – Quy định mới trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các phán quyết của Trọng tài nước ngoài do USAID và SPC Việt Nam tổ chức] bởi Nguyen Manh Dzung & Dang Vu Minh Ha

 • TỪ CHỐI CÔNGNHẬN VÀ CHO THI HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN PHÂN XỬ - THÁNG TÁM NĂM 2016 [Điều] 

[Hội thảo đào tạo - Quy định mới trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các phán quyết của Trọng tài nước ngoài do USAID và SPC Việt Nam tổ chức] bởi Nguyen Manh Dzung & Dang Vu Minh Ha   

    

 • TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỚI LÝ DO HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI VƯỢT QUÁ THÂM QUYỀN CỦA MÌNH, PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI CHƯA CÓ HIỆU LỰC HOẶC BỊ GẠT SANG MỘT BÊN – THÁNG TÁM NĂM 2016 [Điều]
 • [Hội thảo đào tạo - Quy định mới trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các phán quyết của Trọng tài nước ngoài do USAID và SPC Việt Nam tổ chức] bởi Nguyen Manh Dzung & Dang Vu Minh Ha  

    

 • VIỆT NAM (ẤN PHẨM: GAR 2017) – TỔNG QUAN VỀ TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM NĂM 2015
 •  
 • VIỆT NAM – ĐÁNH GIÁ TRỌNG TÀI NĂM 2015 (ẤN PHẨM: GAR 2016) [Tạp chí Trọng tài Chấu Á – Thái Bình Dương (GAR) do Law Business Research Ltd (Vương quốc Anh) xuất bản năm 2017 (cập nhật hàng năm) bởi Nguyen Manh Dzung & Dang Vu Minh Ha   
 • TỔNG QUAN VỀ TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM (ẤN PHẨM: WORLD ARBITRATION REPORTER 2016)

[Ấn bản thứ hai – Bách khoa toàn thư quốc tế về luật trọng tài và thực hành được xuất bản bởi JurisNetLLC của New York (Hoa Kỳ) trong ngày 30 tháng 11 năm 2012 (cập nhật hằng năm) bởi Nguyen Manh Dzung & Dang Vu Minh     

 •  
 • VIỆT NAM – TRỌNG TÀI – CHỖ NGỒI THÂN THIỆN (THÁNG 10 NĂM 2015) [Điều] [Được xuất bản bởi Yong Arbitration Review (Ấn bản thứ 19)] (Tháng 10 năm 2015) bởi Nguyen Manh Dzung & Dang Vu Minh Ha

     

 • TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM TRONG 10 NĂM TỚI: NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ [Điều] [Ngày 26 đến 28 tháng 3 năm 2014: “Trọng tài tại Việt Nam trong 10 năm tới: Nền tảng để phát triển mạnh mẽ” tại Lễ kỷ niệm 10 năm Hội nghị APRAG ở Melbourne, Úc bởi Nguyen Manh Dzung & Dang Vu Minh Ha      
 • VIỆT NAM (ICCA 2015) bởi Hew R Dundas and Dzungsrt & Associates LLC
 • VIỆT NAM (APAG – MÙNG 3 THÁNG 2016) [Hướng dẫn thực hành] [Mùng 3 tháng 3 năm 2016: Nhóm Trọng tài Châu Á Thái Bình Dương (APAG) của IBA, cuộc họp tại Thượng Hải và cuộc họp thành viên Nhóm làm việc APAG, Thượng Hải, Trung Quốc bởi Nguyen Manh Dzung
 • NHẬN ĐƯỢC THỎA THUẬN THÔNG QUA NĂM 2014 – CHƯƠNG VIỆT NAM [ Nhận thỏa thuận thông tha các ấn bản năm 2014 – được xuất bản bởi Law Business Research Ltd vào năm 2014] bởi Nguyen Manh Dzung, Le Quang Hung & Nguyen Ngoc Minh
 • HƯỚNG DẪN IBA VỀ TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM – THÁNG 9 NĂM 2014 Hướng dẫn quốc gia của Chương Việt Nam trong IBA được xuất bản trong chính thức của IBA (Ed. Lawrence Schaner, Jenner và Block LLP, Chicago và David Arias, Arias SLP, Madrid) vào tháng chin năm 2014 bởi Nguyen Manh Dzung và Dang Vu Minh Ha
 • Ý KIẾN SƠ BỘ VỀ DỰ THẢO LẦN THỨ 3 NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BLTTDS SỬA ĐỔI VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI bởi Nguyen Manh Dzung và Nguyen Thi Thu Trang
 • Chương Việt Nam trong Hướng dẫn Delos về các địa điểm trọng tài, Giải quyết tranh chấp Delos, phiên bản thứ 1 và thứ 2 (2020-2021) bởi Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Thi Thu Trang và Nguyen Thi Mai Anh
 • “Diễn biến trọng tài tại Việt Nam: thích ứng với những thách thức toàn cầu” trong Tạp chí Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2022, Đánh giá Trọng tài Toàn cầu (2021)  bởi Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Thi Thu Trang và Nguyen Thi Mai Anh
 • Quyền được điều trần trực tiếp có tồn tại trong trọng tài quốc tế không? Hội đồng trọng tài thương mai quốc tế (2020) bởi Hew R.Dundas, Nguyen Thi Thu Trang và Nguyen Thi Mai Anh
 • “Khả năng thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam – thông lệ đáng báo động” trong Tạp chí Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2021, Đánh giá Trọng tài toàn cầu (2020) bởi Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Thi Thu Trang và Nguyen Thi Mai Anh
 • Việt Nam – Báo cáo quốc gia trong Phóng viên Trọng tài Thế giới (WAR), Nhà xuất bản Juris, Ấn bản lần thứ 2 (2019) bởi Nguyen Manh Dzung và Nguyen Thi Mai Anh
 • Chương Việt Nam trong Tạp chí Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2020, Đánh giá Trọng tài Toàn cầu (2019) bởi Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Thi Thu Trang và Nguyen Thi Mai Anh
 • Chương Việt Nam công nhận và thi hành án trong các vấn đề dân sự và thương mại do Anselmo Reyes biên tập (Bloomsbury – Đồng tác giả) bởi Nguyen Ngoc Minh, Tran Ha Han va Nguyen Thi Thu Trang

2020-2021-2022 

 • Nổi bật | Giải quyết tranh chấp (Asia Law)

2019-2020-2021

 • Hạng 1 | Giải quyết tranh chấp và Trọng tài (Legal 500)
 • Được đề xuất| Trọng tài quốc tế (Benchmark)
 • Hạng 2 |Giải quyết tranh chấp (Chambers)
 • Hạng 2 | Thương mại & Giao dịch (Benchmark)
 •  
 • “Cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp toàn diện, với chuyên môn sâu rộng và sâu rộng về đề tài và các hình thức giải quyết tranh chấp thay thế khác…
 • Nhiều đồng nghiệp thừa nhận sự nổi bật của công ty trong các vấn đề trọng tài trong nước và quốc tế…
 • Những người hành nghề giải quyết tranh chấp của công ty có kinh nghiệm học tập và thực hành quốc tế, đảm bảo cách tiếp cận quốc tế và sắc thái hơn đối với đại diện của mình” Tranh tụng chuẩn
 • "Trọng tài là một thế mạnh cốt lõi cho Hãng luật Dzungsrt & Associates, công ty xử lý một khối lượng lớn các tranh chấp vận chuyển và xây dựng quốc tế và nội địa.
 • Đội ngũ, được dẫn dắt bởi luật sư Nguyễn Mạnh Dũng xử lý các vụ kiện trọng tài tại VIAC cho khách hàng và có kỹ năng trong các vấn đề phức tạp về luật hàng hải, mà Trang Vũ có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên về.
 • Trưởng văn phòng Hà Nội Nguyễn Ngọc Minh được khách hàng nhấn mạnh là một 'Luật sư thành viên nổi bật' - công việc của ông bao gồm việc thi hành các phán quyết của trọng tài.
 • Trần Hà Hân và Đặng Vũ Minh Hà là những cộng sự cấp cao chủ chốt. 
 • Dzungsrt & Associates cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp quốc tế tích hợp đầy đủ bao gồm cả trọng tài quốc tế và tranh tụng trong nước.
 • Các luật sư thành thạo tiếng Anh và luôn sẵn sàng làm việc suốt ngày đêm nếu cần.