Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên
Trọng tài

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Trọng tài  |  Trọng tài về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên

Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm đại diện cho các công ty năng lượng quốc tế lớn trong các tranh chấp nổi tiếng và có cổ phần cao trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên thiên nhiên (dầu khí, khai thác mỏ).

Điều này bao gồm việc cung cấp tư vấn pháp lý và chiến lược về các vấn đề được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam cũng như việc công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài có hiệu lực tại Việt Nam.

Chuyên môn của chúng tôi

Gần đây, chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, một nhà thầu nước ngoài, trong một trọng tài ICC trị giá khoảng 500 triệu USD liên quan đến hợp đồng phân chia sản lượng được ký kết trước khi Luật Dầu khí Việt Nam có hiệu lực.

 

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội