Xây dựng
Trọng tài

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Trọng tài  |  Trọng tài xây dựng

Nhóm của chúng tôi đã đạt được “danh tiếng xuất sắc trong lĩnh vực trọng tài xây dựng” (Legal 500) cung cấp dịch vụ cá nhân và đáng tin cậy cho các vụ kiện liên quan đến cả các dự án công và tư, bao gồm cả các tranh chấp hợp đồng và xây dựng phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao. Chúng tôi xử lý toàn bộ các vấn đề phát sinh trước, trong và sau khi hoàn thành dự án.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến trọng tài xây dựng:

 

 • Thanh toán
 • Phẩm chất
 • Tiến triển
 • Các biến thể
 • Bảo hiểm điều chỉnh giá
 • Đảm bảo (tạm ứng, thực hiện hợp đồng và bảo đảm bảo hành)
 • Nghiệm thu và bàn giao
 • Chấm dứt hợp đồng
 • Lần trả cuối cùng
 • Quan tâm
 • Hình phạt
 • Thiệt hại
 • Thanh lý thiệt hại

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ nhiều loại khách hàng, đặc biệt là:

 

 • Người sử dụng lao động
 • Nhà thầu kỹ thuật, mua sắm và xây dựng
 • Nhà thầu chính
 • Nhà thầu phụ
 • Chuyên gia tư vấn
 • Nhà thiết kế
 • Các nhà cung cấp

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội