Logistics & Chuỗi cung ứng

Trang chủ  |  Logistic & Chuỗi cung ứng

Logistics & Chuỗi cung ứng là trung tâm của sự phát triển của một thị trường toàn cầu hiệu quả. Trong khi cố gắng đạt được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực này, khách hàng của chúng tôi phải đối mặt với những thay đổi không thể đoán trước ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của dịch vụ hậu cần và chuỗi cung ứng.

Dzungsrt & Associates có nhiều mảng và bề dày kinh nghiệm trên tất cả các bộ phận của ngành và đã xử lý các vấn đề liên quan đến hậu cần và chuỗi cung ứng liên quan đến nhiều lĩnh vực thực tiễn.

Khách hàng đánh giá cao những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm dày dặn qua các thời kỳ phát triển và củng cố. Chúng tôi cũng là công ty được lựa chọn cho các công ty hậu cần hàng đầu và các bên tham gia vào chuỗi cung ứng.

Cùng với bề dày kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực hậu cần và chuỗi cung ứng, các luật sư nhanh nhẹn của chúng tôi cung cấp nhiều tư vấn có giá trị và xử lý các vấn đề kiện tụng phức tạp trên tất cả các khía cạnh.

Liên hệ

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội

Các ngành khác