Năng lượng & Tài nguyên tự nhiên

Trang chủ  |  Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên

Lĩnh vực Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên hơn bao giờ hết được chú ý khi mối quan tâm toàn cầu về công nghệ năng lượng tái tạo và năng lượng thay thế ngày càng tăng.

Các luật sư của Dzungsrt & Associates tận dụng những hiểu biết sâu sắc về tương lai về một ngành không ngừng phát triển trong khi tính đến các mối quan tâm kinh doanh riêng của từng khách hàng.

Các luật sư của chúng tôi giải quyết những thách thức của khách hàng và cung cấp lời khuyên thiết thực để giúp khách hàng của chúng tôi về các vấn đề hiện tại mà họ phải đối mặt, phù hợp với sự thay đổi của luật pháp và chính sách.

Đội ngũ của Dzungsrt & Associates thường xuyên tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, bao gồm:

  • Quy định phức tạp,
  • Tố tụng,
  • Các vấn đề giao dịch.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội

Các ngành nghề khác