Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên

Trang chủ  |  Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên

Các giải pháp luật năng lượng thông minh giúp khách hàng của chúng tôi cung cấp năng lượng cho thế giới

Lĩnh vực Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên hơn bao giờ hết được chú ý khi mối quan tâm toàn cầu về công nghệ năng lượng tái tạo và năng lượng thay thế ngày càng tăng.

Các luật sư của Dzungsrt & Associates tận dụng những hiểu biết sâu sắc về tương lai về một ngành không ngừng phát triển có cân nhắc đến các mối quan tâm kinh doanh riêng của từng khách hàng.

Các luật sư của chúng tôi giải quyết những thách thức của khách hàng và cung cấp lời khuyên thiết thực để giúp khách hàng về các vấn đề hiện tại mà họ phải đối mặt, phù hợp với sự thay đổi của luật pháp và chính sách.

Đội ngũ của Dzungsrt & Associates thường xuyên tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có thể phát sinh trong thời gian của các dự án khai thác hoặc năng lượng quy mô lớn, bao gồm:

  • Pháp luật
  • Các vấn đề chính trị và quy định
  • Vấn đề về thuế
  • Vấn đề giao dịch
  • Tố tụng hành chính
  • Tranh tụng
  • Thủ tục tố tụng Trọng tài bao gồm bảo hộ đầu tư

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội