Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  ẤN PHẨM – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

ẤN PHẨM – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

Hiểu biết pháp lý | Tháng Mười Một 14, 2016 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
ẤN PHẨM – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập hân hạnh mang đến cho quý vị cuốn sách này và mong rằng cuốn sách sẽ giúp ích và là một nguồn thông tin đến quý vị.

Cuốn sách này là tuyển tập các ấn phẩm và bài nghiên cứu của chúng tôi về pháp luật giải quyết tranh chấp của Việt Nam với trọng tâm về trọng tài và các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng (ADR) khác. Đây không chỉ là tổng quan về học thuật của bối cảnh pháp luật, nhưng quan trọng hơn, là những hướng dẫn thực tế, dựa trên kinh nghiệm và cách mà nhiều vấn đề liên quan được thực hiện và giải quyết tại Việt Nam. Ngoài ra, khi chuẩn bị các tài liệu, chúng tôi nhắm đến mục đích làm nổi bật những phát triển quan trọng trong lĩnh vực này và từ đó, dự đoán xu hướng tương lai. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc quản lý vụ việc và các kế hoạch khác dành cho luật gia và doanh nghiệp.

Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập xin cảm ơn các độc giả của cuốn sách này và đánh giá cao các mối quan hệ trong hiện tại và tương lai với quý vị.

Mặc dù chúng tôi đã rất nỗ lực để cung cấp cái nhìn sâu sắc vào hiện trạng của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và ADR tại Việt Nam, nhưng đây là một lĩnh vực phức tạp và thay đổi nhanh chóng trong thực tiễn, và do đó, không phải là tư vấn pháp lý cụ thể.

Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập

Thành phố Hồ Chí Minh

Scroll to top