Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Arbitration Guide – Chương Việt Nam

Arbitration Guide – Chương Việt Nam

Giải quyết tranh chấp / Hiểu biết pháp lý | Tháng Chín 14, 2014 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Arbitration Guide – Chương Việt Nam

– Tháng 9/2014

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm mới nhất của chúng tôi trong lĩnh vực trọng tài: Chương Việt Nam trong Arbitration Guide do Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) xuất bản. (Biên soạn bởi Lawrence Schaner, Jenner & Block LLP, Chicago & David Arias, Arias SLP, Madrid).

Quý vị cũng có thể xem ấn phẩm này tại website của IBA. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=a646cf32-0ad8-4666-876b-c3d045028e64

Scroll to top