Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Trọng tài, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates) rất hân hạnh được tham gia với tư cách diễn giả tại “Chủ đề 05: Những kỹ năng mới cần thiết của Trọng tài viên trong kỷ nguyên trọng tài số hóa”

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Trọng tài, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates) rất hân hạnh được tham gia với tư cách diễn giả tại “Chủ đề 05: Những kỹ năng mới cần thiết của Trọng tài viên trong kỷ nguyên trọng tài số hóa”

Tin tức | Tháng Năm 05, 2022 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES

Đăng ký tham dự: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TFfJ-zSgS_iYO6TYBmUqGw?fbclid=IwAR2zACMDuXrlnVggv70gt8m0fVp_98YglCMhl7sgE8ZQRlBjqD0wM5WC62I

Scroll to top