Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  BÀI VIẾT “QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, XÓA ĐĂNG KÝ, HÌNH THỨC MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN: QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH”

BÀI VIẾT “QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, XÓA ĐĂNG KÝ, HÌNH THỨC MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN: QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH”

Hiểu biết pháp lý / Tin tức / Thông tin chi tiết về pháp lý | Tháng Năm 20, 2024 | By Dzungsrt & Associates
BÀI VIẾT “QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, XÓA ĐĂNG KÝ, HÌNH THỨC MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN: QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH”

Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết “Quy trình đăng ký, xóa đăng ký, hình thức mua, bán, đóng mới tàu biển: quy định quan trọng trong dự thảo nghị định”. Bài viết này tập trung vào các vấn đề nổi bật được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định, bao gồm tuổi của tàu biển, quy trình xóa đăng ký, hình thức mua, bán, đóng mới tàu biển và việc cải thiện thủ tục hành chính công trực tuyến, đồng thời đưa ra một số kiến nghị bổ sung liên quan đến quy định về mớn nước trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, thủ tục xuất nhập khẩu và các yêu cầu hành chính khác chưa được làm rõ.

Chúng tôi hi vọng bài viết pháp lý này sẽ cung cấp một số kiến thức cũng như kinh nghiệm của đội ngũ luật sư Dzungsrt & Associates đến quý độc giả quan tâm về quy định pháp luật trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.

Scroll to top