Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Đánh giá của Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2023

Đánh giá của Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2023

Giải quyết tranh chấp / Hiểu biết pháp lý | Tháng Bảy 22, 2022 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Đánh giá của Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2023

Công nhận: Trích từ GAR’s The Asia-Pacific Arbitration Review 2023. Toàn bộ ấn phẩm có sẵn tại: https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2023

Tóm tắt

Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những phát triển chính của trọng tài thương mại và nhà đầu tư-nhà nước ở Việt Nam. Nó tìm hiểu một số quyết định gần đây của Tòa án Việt Nam trong thủ tục tạm hoãn, có tác dụng rộng rãi đối với các thỏa thuận trọng tài nhưng có nhiều quan điểm khác nhau về việc có nên xem xét lại vấn đề về thời hạn do Hội đồng trọng tài quyết định hay không. Các số liệu thống kê hiện có cho thấy tỷ lệ từ chối trong quá trình công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài đã giảm đáng kể.

Điểm thảo luận

• Hiệu lực ràng buộc của điều khoản trọng tài được trao đổi trong quá trình thương lượng hợp đồng mà cuối cùng vẫn chưa được ký kết

• Bỏ qua các phán quyết trọng tài dựa trên các căn cứ liên quan đến thời hạn

• Công nhận và thực thi phán quyết của trọng tài nước ngoài, bao gồm cả phán quyết của trọng tài nhà nước-nhà đầu tư

Tham khảo trong các bài viết dưới đây:

• Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 (Luật số 54/2010 / QH12)

• Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Luật số 92/2015 / QH13)

• Quyết định số 03/2020 / QĐ-GQKN ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

• Quyết định số 1063/2021 / QĐ-PQTT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

• Quyết định số 1156/2021 / QĐ-PQTT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

• Quyết định số 141/2021 / QĐ-PQTT ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

• Quyết định số 533/2021 / QĐ-PQTT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

• Quyết định số 11/2018 / QĐ-PQTT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Người đóng góp:

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Thị Mai Anh

Tài liệu:

Tải tài liệu

Đường link tới trang chính thức: https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2023/article/vietnam

Scroll to top