Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Hội đồng Trọng tài Thương mại Quốc tế (ICCA) công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam với sự đóng góp của Dzungsrt & Associates LLC

Hội đồng Trọng tài Thương mại Quốc tế (ICCA) công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam với sự đóng góp của Dzungsrt & Associates LLC

Giải quyết tranh chấp / Hiểu biết pháp lý | Tháng Một 12, 2017 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Hội đồng Trọng tài Thương mại Quốc tế (ICCA) công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam với sự đóng góp của Dzungsrt & Associates LLC

Bản cập nhật Báo cáo Quốc gia của Việt Nam đã được ICCA và Kluwer Law International xuất bản gần đây trong Sổ tay Quốc tế về Trọng tài Thương mại Bổ sung 115 vào tháng 3 năm 2021.

Bản Báo cáo Quốc gia của Việt Nam được xuất bản lần đầu năm 2012 và được Ngài Hew Dundas và những thành viên chính của phòng Trọng tài tại Dzungsrt & Associates LLC là cô Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Mai Anh cập nhật mỗi năm một lần.

Qua những phân tích các nguyên tắc cơ bản áp dụng cho cả trọng tài trong nước và quốc tế và so sánh với các quy định tương ứng theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi mong muốn Báo cáo có thể hỗ trợ người đọc hiểu thêm về khuôn khổ trọng tài ở Việt Nam, các thành công cũng như nhược điểm của khuôn khổ hiện tại. Đặc biệt, Báo cáo chú trọng các vấn đề về thỏa thuận trọng tài, trọng tài viên, thủ tục trọng tài, phán quyết trọng tài, công nhận và hủy phán quyết trọng tài. Một số các tài liệu chất lượng cao về trọng tài cũng được tổng hợp thành danh sách để người đọc tham khảo. Chúng tôi hy vọng bản Báo cáo có thể giúp ích cho những ai muốn tìm hiểu và cải thiện khung pháp lý và hành nghề trọng tài ở Việt Nam.

Vui lòng truy cập đường dẫn sau để biết thêm thông tin chi tiết: https://www.arbitration-icca.org/icca-international-handbook-commercial-arbitration

Scroll to top