Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Hội thảo “Một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)” do Ủy ban Tư pháp – Quốc hội Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức – Thành phố Huế ngày 30-31/7/2015

Hội thảo “Một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)” do Ủy ban Tư pháp – Quốc hội Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức – Thành phố Huế ngày 30-31/7/2015

Hiểu biết pháp lý | Tháng Bảy 30, 2015 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Hội thảo “Một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)” do Ủy ban Tư pháp – Quốc hội Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức – Thành phố Huế ngày 30-31/7/2015

Bài diễn thuyết: Khuyến Nghị Quốc Tế về Thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Scroll to top