Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  Hội thảo trực tuyến “Phòng ngừa & Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng”

Hội thảo trực tuyến “Phòng ngừa & Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng”

Tin tức | Tháng Mười Một 26, 2021 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Hội thảo trực tuyến “Phòng ngừa & Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng”

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề:

PHÒNG NGỪA & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC CÔNG – TƯ (PPP) TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG & CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG KHUÔN KHỔ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ PPP TẠI VIỆT NAM

với các thông tin chi tiết dưới đây:

Thông tin chung:

  • Thời gian: 08h00 – 11h30, Thứ Sáu ngày 26/11/2021
  • Ngôn ngữ: Song ngữ Việt – Anh
  • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom, Facebook & Youtube
  • Đăng ký tham dự tại: https://bit.ly/3cl28Os

Nội dung:

  • Phiên 01: Tổng quan về hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam – Cập nhật quy định pháp luật mới và Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa rủi ro phát sinh trong các giao dịch PPP
  • Phiên 02: Phòng ngừa và Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án PPP trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam
Scroll to top