Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Hội thảo về Công nhận và Cho thi hành Phán quyết Trọng tài Nước ngoài tại Việt Nam và Dự Thảo Bộ luật Tố Tụng Dân sự (Sửa đổi) – Do Bộ Tư pháp tổ chứcTham luận về “Thực Tiễn Công Nhận và Cho thi hành Phán Quyết Trọng tài Nước ngoài ở một số Thẩm quyền tài phán”  và “Góp ý Một số Quy định của Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự”

Hội thảo về Công nhận và Cho thi hành Phán quyết Trọng tài Nước ngoài tại Việt Nam và Dự Thảo Bộ luật Tố Tụng Dân sự (Sửa đổi) – Do Bộ Tư pháp tổ chứcTham luận về “Thực Tiễn Công Nhận và Cho thi hành Phán Quyết Trọng tài Nước ngoài ở một số Thẩm quyền tài phán”  và “Góp ý Một số Quy định của Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự”

| Tháng Chín 21, 2015 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Hội thảo về Công nhận và Cho thi hành Phán quyết Trọng tài Nước ngoài tại Việt Nam và Dự Thảo Bộ luật Tố Tụng Dân sự (Sửa đổi) – Do Bộ Tư pháp tổ chứcTham luận về “Thực Tiễn Công Nhận và Cho thi hành Phán Quyết Trọng tài Nước ngoài ở một số Thẩm quyền tài phán”  và “Góp ý Một số Quy định của Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự”
Scroll to top