Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN MẠNH DŨNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ THÀNH VIÊN TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ THUỘC PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ICC)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN MẠNH DŨNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ THÀNH VIÊN TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ THUỘC PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ICC)

Tin tức | Tháng Sáu 07, 2017 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN MẠNH DŨNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ THÀNH VIÊN TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ THUỘC PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ICC)

Kính gửi quý khách hàng và đồng nghiệp,

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo rằng Giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Dũng đã được bổ nhiệm là thành viên người Việt đầu tiên của Tòa Trọng tài Quốc tế thuộc Phòng Thương Mại Quốc tế (”ICC”).

Tòa Trọng tài Quốc tế của ICC là cơ quan trọng tài độc lập của ICC với chức năng đảm bảo việc thực hiện Quy tắc Trọng tài ICC và có đầy đủ quyền hạn cần thiết phù hợp chức năng đó. Tòa Trọng tài là cơ quan duy nhất được giao nhiệm vụ quản lý các vụ kiện trọng tài theo Quy tắc, bao gồm việc rà soát và phê chuẩn các phán quyết được ban hành theo Quy tắc Trọng tài ICC.

Các Thành viên của Tòa Trọng tài ICC được Hội đồng Thế giới của ICC (World Council) bổ nhiệm theo đề xuất của ủy ban quốc gia hoặc nhóm quốc gia hay Chủ tịch Tòa Trọng tài ICC tại những thẩm quyền tài phán mà ICC chưa có ủy ban hay nhóm quốc gia với các thành viên luân phiên do Hội đồng Thế giới bổ nhiệm theo đề xuất của Chủ tịch Tòa Trọng tài.

Nhận xét về việc được bổ nhiệm vào Tòa Trọng tài Quốc tế của ICC, ông Dũng nói: “Tòa Trọng tài Quốc tế ICC là trung tâm trọng tài duy nhất thực sự có quy mô toàn cầu và là một tổ chức đặc biệt của các chuyên gia ưu tú. Việt Nam là một trong những nước mà Ủy ban quốc gia của ICC chưa được thành lập và tôi rất tự hào là thành viên người Việt đầu tiên, đây thực sự là một thử thách nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời đối với tôi. Với tư cách là một thành viên Tòa Trọng tài, tôi sẽ nỗ lực cống hiến”.

Để có thêm thông tin về Tòa Trọng tài ICC, vui lòng tham khảo tại: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/icc-international-court-arbitration/

Để biết thêm thông tin chi tiết về Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng và Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập (Dzungsrt & Associates LLC), vui lòng truy cập: https://dzungsrt.com/vi/team/7460/

Hà Nội, ngày 12/6/2017

Scroll to top