Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  Nguyễn Thị Thu Trang Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Nguyễn Thị Thu Trang Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Tin tức | Tháng Mười Một 11, 2021 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Nguyễn Thị Thu Trang Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2021, tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trưởng phòng Trọng tài của Dzungsrt & Associates – Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với tiêu đề “Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong việc hỗ trợ pháp lý trong hoạt động trọng tài thương mại”

SƠ LƯỢC:

Mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận về thẩm quyền tương trợ tư pháp của Tòa án đối với trọng tài thương mại, phân tích, đánh giá thực trạng pháp lý và thực tiễn thẩm quyền tương trợ tư pháp của Tòa án đối với trọng tài thương mại, đề xuất phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật, hiệu quả của việc thực thi quyền bổ trợ tư pháp của tòa án đối với trọng tài thương mại.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền trợ giúp pháp lý của Tòa án Việt Nam đối với trọng tài thương mại, là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập, dùng làm tài liệu tham khảo trong áp dụng luật thương mại và luật dân sự. Các khuyến nghị được đưa ra trong luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho Tòa án, Trọng tài, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các bên tranh chấp trong hoạt động trọng tài thương mại.

HƯỚNG DẪN: GS.TS. Nguyễn Thị Mơ

BAN TƯ VẤN:

Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội,
Tăng Văn Nghĩa – Phó trưởng Khoa Sau đại học Đại học Ngoại Thương,
Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Luật – Đại học Quốc gia,
Nguyễn Văn Cường – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp,
Trần Văn Biên – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật
Doãn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện
Scroll to top