Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Trọng tài hàng hải năm 2021 – Chuỗi thực thi

Trọng tài hàng hải năm 2021 – Chuỗi thực thi

Giải quyết tranh chấp / Hiểu biết pháp lý | Tháng Bảy 22, 2022 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Trọng tài hàng hải năm 2021 – Chuỗi thực thi

Thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX đánh dấu nỗ lực nghiêm túc trong việc “đổi mới” cả luật trọng tài và luật hàng hải ở Việt Nam. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể trong các lĩnh vực này nhờ nền kinh tế ngày càng phát triển cả về quy mô và chiều sâu, cũng như hội nhập với thông lệ quốc tế.

Trên thực tế, luật trọng tài ở Việt Nam đã được ban hành theo Luật mẫu UNICTRAL về Trọng tài thương mại quốc tế 1985 (“Luật mẫu”) và Công ước New York 1958 (“Công ước New York”), trong khi luật hàng hải có được xây dựng dựa trên một số công ước liên quan đến hàng hải đã được công nhận.

Theo đó, bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về trọng tài và luật hàng hải Việt Nam, đồng thời tập trung vào khả năng thực thi của các phán quyết của trọng tài hàng hải nước ngoài theo chế độ công nhận và thực thi theo các quy định hiện hành.

Người đóng góp:

Đặng Vũ Minh Hà, Luật sư thành viện

Trần Trung Hiếu, Luật sư cộng sự

Tài liệu:

Tải ấn phẩm

Scroll to top