Ngân hàng & tài chính

Trang chủ  |  Ngân hàng & tài chính

Ngân hàng và Tài chính đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Các nhóm Công ty và Vận chuyển của chúng tôi cùng xử lý nhiều công việc tài trợ trong nước và xuyên biên giới cho cả người đi vay và người cho vay.

Với hơn 20 năm phục vụ khách hàng trong ngành hàng hải, các luật sư của chúng tôi cam kết cung cấp lời khuyên tập trung về tài chính trong ngành hàng hải, cho dù đó là:

  • Tài trợ cho việc mua lại tàu,
  • Bán / cho thuê lại, hoặc
  • Cơ cấu lại nợ.

 

Khách hàng thường xuyên của chúng tôi bao gồm:

  • Ngân hàng,
  • Các tập đoàn lớn và
  • Một loạt các cổ phần tư nhân quốc tế, cơ sở hạ tầng và nhà đầu tư.Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội

Các ngành nghề khác