Ngân hàng & Tài chính

Trang chủ  |  Ngân hàng & Tài chính

Chúng tôi tự hào về chất lượng dịch vụ của mình, cung cấp các giải pháp rõ ràng, hiệu quả cho khách hàng

Các luật sư của chúng tôi cùng xử lý nhiều công việc tài chính trong nước và xuyên biên giới cho cả người đi vay và người cho vay.

Như vậy, chúng tôi đã phát triển được cái nhìn sâu sắc có giá trị về các vấn đề thương mại cho cả hai bên và có thể xem các vấn đề phức tạp về luật ngân hàng từ mọi khía cạnh.

Với hơn 20 năm phục vụ khách hàng trong ngành hàng hải, các luật sư của chúng tôi cam kết cung cấp tư vấn đúng trọng tâm về tài chính trong ngành hàng hải, cho dù đó là:

  •   Tài trợ cho việc mua lại tàu
  •   Bán/cho thuê lại, hoặc
  •   Tái cấu trúc nợ.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm:

  •   Ngân hàng
  •   Các tập đoàn lớn
  •   Các công ty cổ phần tư nhân quốc tế, cơ sở hạ tầng và nhà đầu tư

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội