Đội ngũ Dzungsrt & Associates

Trang chủ  |  Đội ngũ Dzungsrt & Associates  |  Bùi Thị Thùy Dương

Bùi Thị Thùy Dương

Trợ lý Luật sư
+84-24-3772 6971

Bằng cấp / Chứng chỉ

* 2014 – 2018: Cử nhân Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao
* 2019 - 2020: Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Groningen, Hà Lan.
* 2022 – 2023: Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp tại Hà Nội.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Bùi Thị Thùy Dương tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Groningen, Hà Lan.

Bùi Thị Thùy Dương gia nhập Dzungsrt & Associates vào tháng 5 năm 2023.

Trọng tài thương mại

Vụ việc trọng tài tại VIAC về hợp đồng mua bán than;

Một số vụ việc trọng tài tại VIAC và SIAC về xây dựng;

Một vài yêu cầu khởi kiện trọng tài về mua bán hàng hóa tại VIAC.

Tòa án Việt Nam

Vụ tố tụng trị giá dưới 100 triệu USD tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Scroll to top