Đội ngũ Dzungsrt & Associates

Trang chủ  |  Đội ngũ Dzungsrt & Associates  |  Đặng Ánh Ngọc

Đặng Ánh Ngọc

Trợ lý Luật sư
+84-24-3772 6971

Bằng cấp / Chứng chỉ

* 2019 – 2023: Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao Việt Nam
* 10/2023: Lớp Đào tạo nghề Luật sư – Học viện Tư pháp Thành phố Hà Nội

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Đặng Ánh Ngọc tốt nghiệp cử nhân khoa Luật Quốc tế – Học viện Ngoại giao.

Hiện nay, Ngọc đang theo học khoá Lớp Đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp, Thành phố Hà Nội.

Đặng Ánh Ngọc bắt đầu thực tập tại Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập – Văn phòng Hà Nội. Từ tháng 07 năm 2023, Ngọc gia nhập tại vị trí Trợ lý Luật sư chuyên về lĩnh vực giải quyết tranh chấp.

05/2023 – Tuần lễ Trọng tài và Hoà giải Việt Nam – VAW 2023

Scroll to top