Đội ngũ Dzungsrt & Associates

Trang chủ  |  Đội ngũ Dzungsrt & Associates  |  Đặng Thị Ngân

Đặng Thị Ngân

Trợ lý Luật sư
+84-24-3772 6971

Bằng cấp / Chứng chỉ

Cử nhân Luật - Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Thạc sỹ Luật - Đại học Queen Mary University of London
NCS Tiến sĩ - ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Ngân là Trợ lý Luật sư tại Dzungsrt & Associates tại Chi nhánh Tp. HCM. Ngân hành nghề chuyên sâu về tất cả các lĩnh vực Hàng hải cả Wet work và Dry work, bao gồm:

 • Khiếu nại về Hàng hóa,
 • Khiếu nại về Dôi nhật và Lưu giữ
 • Tranh chấp phát sinh từ Vận đơn và Chứng từ vận tải,
 • Tranh chấp nhiên liệu
 • Thi hành quyền Cầm giữ
 • Bắt tàu
 • Giới hạn trách nhiệm của chủ tàu
 • Đâm va
 • Trục vớt
 • Sự ô nhiềm dầu
 • Thanh thải xác tàu.

Ngân lấy bằng Thạc sỹ Luật Hàng hải Quốc tế tại Queen Mary University of London. Cô được đào tạo bài bản về luật Hàng hải tại một trong những trường luật hàng đầu thế giới cũng như có được nhiều kinh nghiệm thực tế liên quan đến ngành hàng hải đã giúp cô đưa ra những tư vấn hữu ích và nhanh chóng cũng như hỗ trợ hiệu quả nhiều khách hàng, như:

 • Các công ty luật vận tải biển quốc tế hàng đầu
 • Nhà bảo hiểm P&I và H&M
 • Chủ tàu nước ngoài
 • Các hãng vận tải đa quốc gia hàng đầu.
 • Tư vấn cho Chủ tàu, bên nhận hàng, bên gửi hàng, bên giao nhận hàng hóa về vận tải hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, khiếu nại  hàng hóa, khiếu nại phí dôi nhật và lưu giữ, khiếu nại nhiên liệu.
 • Tư vấn cho Chủ tàu về vấn đề thực thi quyền cầm giữ hàng hóa.
 • Tư vấn cho Chủ tàu về bắt giữ và thả tàu.
 • Tư vấn cho các Hãng vận tải về việc xử lý nhựa phế liệu.
 • Tư vấn cho Hãng vận tải về vụ việc thu phí xếp dỡ tại cảng của các hãng vận tải.
 • Tư vấn cho các Tập đoàn về  mua tàu biển.
 • Đã tư vấn cho Chủ tàu về các wet work, như đâm va, mắc cạn, trục vớt, giới hạn trách nhiệm của chủ tàu, tổn thất chung, lai dắt, hoa tiêu, thanh thải xác tàu, ô nhiễm dầu, điều tra thương tích hàng hải.
 • Tư vấn cho Chủ tàu, bên nhận hàng, bên gửi hàng về các vấn đề thủ tục hải quan liên quan đến hàng hóa tại cảng.
 • Tư vấn cho các ngân hàng về khiếu nại bảo hiểm hàng hải như: bảo hiểm P&I, bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm hàng hóa.
 • Đại diện cho các chủ nợ bao gồm hãng vận tải, bên nhận hàng, bên gửi hàng nhằm truy đòi nợ xấu.
Scroll to top