Đội ngũ của chúng tôi

Trang chủ  |  Đội ngũ của chúng tôi  |  Diệp Thị Diệu Thương

Diệp Thị Diệu Thương

Luật sư cộng sự
+84 (0) 24 3772 6971

Lĩnh vực

Doanh nghiệp & Thương mại
Giải quyết tranh chấp

Sectors

Đầu tư
Giao dịch & Hàng hóa

Bằng cấp

Cử nhân, Đại học Kinh tế Luật, Việt Nam

LL.M, Trường Luật Melbourne, Đại học Melbourne), Úc

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Thương là nhân viên của Văn phòng Dzungsrt & Associates tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hành của cô ấy tập trung đáng chú ý vào:

 • Công ty,
 • Đang chuyển hàng,
 • Giải quyết tranh chấp,
 • Thuê người làm.

Vì vậy, Thương thường xuyên làm việc trên các lĩnh vực pháp luật khác nhau:

 • Hoạt động của các thực thể kinh doanh,
 • Quản trị doanh nghiệp,
 • Vấn đề lao động,
 • Giao dịch thương mại và cấp phép.

Cô cũng hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến tài chính tàu biển và mua hàng.

Thương gia nhập Dzungsrt & Associates vào năm 2020, sau khi lấy bằng Cử nhân Luật Thương mại tại Trường Luật Melbourne (Đại học Melbourne), Úc, được xếp hạng là trường đại học tốt thứ 10 trên thế giới.

 • Tư vấn cho một tổ chức tài chính đa quốc gia về các vấn đề lao động,
 • Tư vấn cho một công ty vận tải biển lớn của Đức về dự án đầu tư tại Việt Nam và các vấn đề khác nhau liên quan đến thuyền viên và tàu của họ,
 • Tư vấn các vấn đề của pháp luật Việt Nam liên quan đến thỏa thuận cơ sở vật chất giữa Ngân hàng Nhà nước nước ngoài và Ngân hàng thương mại Việt Nam,
 • Tư vấn cho một tổ chức tài chính lớn của Hoa Kỳ về các vấn đề lao động,
 • Tư vấn cho một công ty Singapore tranh chấp với một công ty Việt Nam về các vấn đề cần thực hiện trong hợp đồng thương mại quốc tế,
 • Tư vấn cho nhà thầu Trung Quốc về tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dịch vụ với một dự án viễn thông tại Việt Nam,
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam trong Vùng đặc quyền kinh tế,
 • Tư vấn cho chủ tàu về nghĩa vụ của họ đối với việc trục vớt tài sản đắm tàu,
 • Hỗ trợ Câu lạc bộ Chủ tàu trong việc yêu cầu số tiền yêu cầu bồi thường cho mức trung bình chung từ một công ty bảo hiểm.
Scroll to top