Đội ngũ Dzungsrt & Associates

Trang chủ  |  Đội ngũ Dzungsrt & Associates  |  Hoàng Quang Lê

Hoàng Quang Lê

Luật sư
+84-4-37726970

Bằng cấp / Chứng chỉ

Cử nhân - Trường Đại học Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cử nhân - Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thành viên Tổ chức nghề nghiệp

Đoàn luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Lê tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hàng hải tại Đại học Giao thông Vận tải TP HCM. Lê có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải với nhiều vị trí khác nhau như thuyền viên, đại lý tàu biển, nhân viên pháp chế và nhân viên vận hành tàu / thuê tàu tại nhiều công ty vận tải biển.

Ngoài ra, Lê cũng tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp hàng hải. Lê đã giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan đến:

  • Hợp đồng thuê tàu
  • Khai thác tàu
  • Khiếu nại dôi nhật
  • Đâm va
  • Bảo hiểm hàng hải: P&I và H&M

 

  • 28-30 / 10/2016 – Tham dự AGA 17 tại Trường Đại học Hàng hải, Hải Phòng, Việt Nam
  • 01-05 / 08/2016 – Tham dự khóa đào tạo Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 20-21 / 11/2014 – Tham dự Hội thảo tự đánh giá quản lý tàu chở dầu – Khóa học khai thác  hiệu quả tàu chở dầu, thành phố Hồ Chí Minh.
  • 05-08 / 05/2010 – Tham dự Khóa học Đại lý & Môi giới Vận tải biển, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 19-21 / 10/2007 – Tham dự khóa đào tạo Sĩ quan An ninh Tàu biển, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Scroll to top