Đội ngũ của chúng tôi

Trang chủ  |  Đội ngũ của chúng tôi  |  Hoang Quang Le

Hoang Quang Le

Luật sư cộng sự cấp cao
+84-4-37726970

Lĩnh vực

Bảo hiểm & Tái bảo hiểm
Vận tải

Sectors

Bảo hiểm và tái bảo hiểm
Giao dịch & Hàng hóa
Hàng hải
Logistic & chuỗi cung ứng
Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên

Bằng cấp

BS, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cử nhân, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tư cách thành viên

Đoàn luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Lê tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hàng hải tại Đại học Giao thông Vận tải TP HCM. Ông đã có 14 năm kinh nghiệm trong ngành hàng hải với nhiều vị trí khác nhau như thuyền viên, đại lý tàu biển, nhân viên pháp lý và nhân viên vận hành tàu / thuê tàu tại nhiều công ty vận tải biển. Anh ấy đã giải quyết các loại tranh chấp liên quan đến:

  • Tiệc trên thuyền
  • Hoạt động của tàu.
  • Yêu cầu về Demurrage.
  • Va chạm
  • Bảo hiểm hàng hải: PNI và H&M

Ngoài ra, Lê cũng tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp hàng hải.

  • Tham dự ĐHCĐ 17 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 28-30 / 10/2016, Hải Phòng

 

  • Tham dự khóa đào tạo Đánh giá viên / Đánh giá viên chính theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ngày 01-05 / 08/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

  • Tham dự Hội thảo tự đánh giá quản lý tàu chở dầu – Khóa học vận hành tàu chở dầu hiệu quả, 20-21 / 11/2014, thành phố Hồ Chí Minh.

 

  • Tham dự Khóa học Đại lý & Môi giới Vận tải biển ngày 05-08 / 05/2010, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

  • Tham dự khóa đào tạo Sĩ quan An ninh Tàu biển ngày 19-21 / 10/2007, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Scroll to top