Đội ngũ Dzungsrt & Associates

Trang chủ  |  Đội ngũ Dzungsrt & Associates  |  Hoàng Thanh Trâm

Hoàng Thanh Trâm

Trợ lý Luật sư
+84-24-3772 6971

Bằng cấp / Chứng chỉ

Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Dân sự - Trường Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chứng chỉ hoàn thành khóa học về Kế toán Doanh nghiệp và Khai báo thuế của Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Hoàng Thanh Trâm tốt nghiệp cử nhân khoa Luật Quốc tế – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Thanh Trâm bắt đầu thực tập tại Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập – Văn phòng Hồ Chí Minh. Từ tháng 08 năm 2023.

Trâm gia nhập tại vị trí Trợ lý Luật sư chuyên về lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại và giải quyết tranh chấp.

04/2023 – Diễn đàn thảo luận về Thuận Lợi Hóa Quá Trình Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Phương Thức Trọng Tài Tại Việt Nam – VIAC

04/2023 – Hội Thảo Trọng Tài Xây Dựng Quốc Tế Thành phố Hồ Chí Minh (HICAC2023)

05/2023 – Tuần lễ Trọng tài và Hoà giải Việt Nam – VAW 2023

10 – 11/2023 – Chuỗi Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC – VAS 2023 Crossover

Scroll to top