Đội ngũ Dzungsrt & Associates

Trang chủ  |  Đội ngũ Dzungsrt & Associates  |  Lê Hương Dung

Lê Hương Dung

Trợ lý Luật sư
+84-24-3772 6971

Dung có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp trong nước và quốc tế trong nhiều lĩnh vực bao gồm

 •   Năng lượng,
 •   Xây dựng,
 •   Bảo hiểm v.v…

Dung cũng đã tham gia vào một số vụ việc trọng tài theo quy tắc của hầu hết các tổ chức trọng tài lớn như VIAC, SIAC, ICC, UNCITRAL và GAFTA. Ngoài ra, Dung còn đại diện cho khách hàng trong vụ việc thi hành và phản đối phán quyết trọng tài trước tòa án Việt Nam.

 

Trọng tài thương mại quốc tế

 • Trọng tài ICC trị giá dưới 500 triệu USD liên quan đến hợp đồng dầu khí đối với một công ty Nhà nước
 • Trọng tài ICC hơn 6 triệu USD liên quan đến tranh chấp phát sinh từ hợp đồng xây dựng FIDIC yêu cầu bồi thường thiệt hại theo các nguyên tắc khác nhau do Chủ đầu tư không chứng nhận hoàn thành công trình
 • Trọng tài ICC liên quan đến thỏa thuận bao tiêu bismuth đối với công ty khai khoáng Việt Nam
 • Vụ việc trọng tài VIAC hơn 4 triệu USD liên quan đến Thỏa thuận hợp tác giữa một công ty chứng khoán và bên liên quan của công ty đó
 • Vụ việc trọng tài VIAC trị giá hơn 10 triệu USD liên quan đến hợp đồng về phần mềm được cấp phép và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ triển khai, tùy chỉnh và bảo trì đối với nhà thầu Ấn Độ đối với một ngân hàng địa phương

Tư vấn

 • Tư vấn cho công ty bảo hiểm nước ngoài trong việc xem xét Hợp đồng của chương trình Bảo hiểm D&O quốc tế;
 • Tư vấn cho một công ty tái bảo hiểm có trụ sở tại Châu Âu về chính sách tái bảo hiểm liên quan đến việc xây dựng nhà máy điện gió tại Việt Nam;

Công nhận và cho thi hành phán quyết

 • Phán quyết của SIAC, LMAA, GAFTA
 • Các Bản án quốc tế 
Scroll to top