Đội ngũ Dzungsrt & Associates

Trang chủ  |  Đội ngũ Dzungsrt & Associates  |  Nguyễn Thanh Hòa

Nguyễn Thanh Hòa

Trợ lý Luật sư
+84-24-3772 6971

Bằng cấp / Chứng chỉ

Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Tài sản - Đại học Assas-Paris II – Đại học Kinh tế - Luật

Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Dân sự - Trường Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Ông Nguyễn Thanh Hòa tốt nghiệp cử nhân khoa Luật trường Đại học Kinh tế – Luật, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Hòa đang theo học chương trình Thạc sĩ liên kết giữa Đại học Assas-Paris II và trường Đại học Kinh tế – Luật.

Từ tháng 5 năm 2023, Ông Nguyễn Thanh Hòa gia nhập tại Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập – Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, với vị trí Trợ lý Luật sư chuyên về lĩnh vực Giải quyết Tranh chấp.

Scroll to top