Đội ngũ của chúng tôi

Trang chủ  |  Đội ngũ của chúng tôi  |  Nguyễn Thị Kim Yến

Nguyễn Thị Kim Yến

Luật sư cộng sự
+84 (0) 24 3772 6971

Lĩnh vực

Doanh nghiệp & Thương mại
Giải quyết tranh chấp

Sectors

Bảo hiểm và tái bảo hiểm
Đầu tư
Giao dịch & Hàng hóa
Logistic & chuỗi cung ứng
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Bằng cấp

Bằng Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế và Luật

Chứng chỉ Khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp

Văn bằng Kế toán & Khóa học thuế tại Đại học Kinh tế

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Kim Yến là nhân viên của Văn phòng Dzungsrt & Associates tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên giải quyết tranh chấp, Kim Yến đã có hơn 3 năm kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong và ngoài nước.

Thông qua thương lượng, trọng tài và tranh tụng tại Tòa án, Kim Yến đã giải quyết được các loại tranh chấp như:

  • Thương mại,
  • Công ty,
  • Sự thi công,
  • Bảo hiểm,
  • Thuê người làm,
  • Các vấn đề dân sự,
  • Thu hồi nợ.

Kim Yến gia nhập công ty vào tháng 3 năm 2021, sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật Thương mại Quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế Luật và hoàn thành khóa đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp.

Scroll to top