Đội ngũ của chúng tôi

Trang chủ  |  Đội ngũ của chúng tôi  |  Trần Diệp Tuyết Trinh

Trần Diệp Tuyết Trinh

Thư kí
+84-24-3772 6971

Bằng cấp

Cử nhân - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Trần Diệp Tuyết Trinh là thành viên của nhóm dịch thuật có trụ sở tại văn phòng TP.HCM tại Dzungsrt & Associates.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM, cô đã làm thư ký hơn hai năm và đóng vai trò quan trọng trong việc phiên dịch giữa tiếng Việt và tiếng Anh cho đội vận tải biển và ADR.

Điều này bao gồm việc dịch nhiều loại nội dung khác nhau, chẳng hạn như:

  • Chứng từ giao hàng,
  • Tài liệu hỗ trợ,
  • Bằng chứng cho quá trình tố tụng trọng tài và tranh tụng,
  • Phán quyết và phán quyết của trọng tài.
Scroll to top