Đội ngũ Dzungsrt & Associates

Trang chủ  |  Đội ngũ Dzungsrt & Associates  |  Trần Diệp Tuyết Trinh

Trần Diệp Tuyết Trinh

Thư ký
+84-24-3772 6971

Bằng cấp / Chứng chỉ

Cử nhân - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Trần Diệp Tuyết Trinh là một thành viên trong đội ngũ dịch thuật tại văn phòng TP.HCM của Dzungsrt & Associates.

Sau khi tốt nghiệp từ Đại học Luật TP.HCM, Trinh đã bắt đầu làm việc tại vị trí thư ký và có vai trò quan trọng công việc dịch thuật tiếng Anh và tiếng Việt cho đội ngũ hàng hải và giải quyết tranh chấp thay thế (ADR).

Công việc biên-phiên dịch của Trinh rất đa dạng, bao gồm:

  • Tài liệu về hàng hải;
  • Các tài liệu phụ trợ có liên quan;
  • Tài liệu chứng cứ trong thủ tục tố tụng tại trọng tài và toà án;

Quyết định, bản án của toà án và phán quyết trọng tài.

Scroll to top