Đội ngũ của chúng tôi

Trang chủ  |  Đội ngũ của chúng tôi  |  Trương Nữ Hoàng Giang

Trương Nữ Hoàng Giang

Thư kí
+84 (0) 24 3772 6971

Bằng cấp

Cử nhân, Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Tiếng Anh

Giang làm việc cho Dzungsrt & Associates từ năm 2009

Cô ấy là thành viên chính của nhóm dịch thuật cho nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • Đang chuyển hàng
 • Sự thi công
 • Hàng không
 • Tạp vụ
 • Giải quyết tranh chấp

Điều này bao gồm việc dịch các tài liệu bằng văn bản, chẳng hạn như:

 • Giải thưởng
 • Phán đoán
 • Báo cáo tai nạn hàng hải
 • Chứng từ giao hàng
 • LCs
 • Hợp đồng và thỏa thuận
 • Các tài liệu và bằng chứng hỗ trợ trong các phiên điều trần
 • Luật pháp
 • Sách hướng dẫn pháp luật

 

Scroll to top