Hàng hải
Thu hồi (trước khi kiện tụng / trọng tài)

Trang chủ  |  Thu hồi hàng hải (trước khi kiện tụng / trọng tài)

Chúng tôi cung cấp các giải pháp đơn giản và hiệu quả để thu hồi nợ quốc tế trong ngành vận tải biển bằng cách tìm kiếm các giải pháp thiết thực dựa trên quy mô của khoản nợ. Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi quản lý và kiểm soát chi phí của họ trong từng bước.

Có một số giai đoạn để thu hồi một khoản nợ, với mục đích là để giải quyết tình hình ở giai đoạn sớm nhất có thể:

Phát hành thư yêu cầu hiệu quả
Thương lượng để giải quyết các vụ việc trước khi khởi kiện
Thực hiện các cuộc điều tra trước khi khởi kiện để đánh giá giá trị của việc lên cấp độ tiếp theo

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã thu hồi nợ thành công mà không cần đến kiện tụng / trọng tài.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến nợ hàng hải:

Phí mất quyền và giam giữ
Yêu cầu hàng hóa
Bunker tuyên bố
Số tiền trung bình chung

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội