Thu hồi nợ xấu (trước khởi kiện) - Hàng hải

Trang chủ  |  Thu hồi nợ xấu (trước khởi kiện) – Hàng hải

Chúng tôi cung cấp các giải pháp đơn giản và hiệu quả để thu hồi nợ quốc tế trong ngành vận tải biển bằng cách tìm kiếm các giải pháp thiết thực dựa trên quy mô của khoản nợ. Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi quản lý và kiểm soát chi phí của họ trong từng bước.

Có một số giai đoạn để thu hồi nợ, với mục đích để giải quyết tình hình ở giai đoạn sớm nhất có thể:

  • Phát hành thư yêu cầu
  • Thương lượng để giải quyết các vụ việc trước khi khởi kiện
  • Thực hiện các cuộc điều tra trước khi khởi kiện để đánh giá giá trị của bước tiếp theo

 

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã thu hồi nợ thành công mà không cần tranh tụng / trọng tài.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến nợ hàng hải:

  • Phí dôi nhật và lưu bãi
  • Khiếu nại hàng hóa
  • Khiếu nại nhiên lệu
  • Tổn thất chung

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác