Tranh tụng
Cho thi hành

Trang chủ  |  Tranh tụng về Cho thi hành

Các luật sư của Dzungsrt & Associates có kiến ​​thức đặc biệt và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc về tranh tụng cho thi hành bản án, phán quyết tại Tòa án Việt Nam.

Các dịch vụ của chúng tôi không chỉ đơn giản là đạt được các phán quyết của tòa án hoặc trọng tài; chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thi hành bản án/phán quyết.

Chúng tôi đã đại diện cho nhiều khách hàng nước ngoài trong các vụ việc liên quan đến cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cả trọng tài nước ngoài và trong nước.

  •   Tư vấn pháp lý cho Công ty Thương mại Tổng hợp của Đức trong việc theo đuổi việc cho thi hành phán quyết trọng tài do Hội đồng Trọng tài VIAC ban hành đối với Công ty Sản xuất Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  •   Đồng Tư vấn Pháp lý cho một tập đoàn thương mại Thụy Sĩ liên quan đến bảy phán quyết trọng tài do Hội đồng Trọng tài của Hiệp hội Bông Quốc tế (“ICA”) ban hành, liên quan đến các hợp đồng mua bán bông và có giá trị khoảng 14 triệu USD.
  •  Tư vấn pháp lý cho một số công ty Singapore liên quan đến các phán quyết trọng tài vụ việc và ICA, liên quan đến hợp đồng thuê tàu và hợp đồng mua bán bông và có giá trị khoảng 400.000 USD.
  •   Tư vấn háp lý cho một công ty Nga liên quan đến phán quyết trọng tài do Hội đồng Trọng tài của Tòa Thương mại Quốc tế tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga (“ICAC”) ban hành, liên quan đến hợp đồng mua bán ngũ cốc và giá trị vào khoảng 400.000 USD.
  •   Tư vấn cho một công ty của Anh về ba phán quyết trọng tài do Hội đồng Trọng tài của Hiệp hội Thương mại Ngũ cốc và Thức ăn chăn nuôi (“GAFTA”) ban hành, liên quan đến các hợp đồng mua bán gạo và có giá trị khoảng một triệu USD.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác