Thực thi
Kiện tụng

Trang chủ  |  Tố tụng Thực thi

Các luật sư của Dzungsrt & Associates có kiến ​​thức đặc biệt và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc về thực thi tranh tụng trước Tòa án Việt Nam. Các dịch vụ của chúng tôi không chỉ đơn giản là nhận được các phán quyết của tòa án hoặc các phán quyết của trọng tài; chúng tôi cũng bao gồm việc thực hiện các phán quyết như vậy.

Chúng tôi đã đại diện cho nhiều khách hàng nước ngoài trong các vụ việc liên quan đến việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài và trong nước tại Việt Nam.

 

Làm cố vấn pháp lý cho Công ty Thương mại Tổng hợp của Đức trong việc theo đuổi việc thi hành phán quyết trọng tài do Tòa án của VIAC đưa ra đối với Công ty Sản xuất Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Làm đồng tư vấn pháp lý cho một nhóm thương mại Thụy Sĩ liên quan đến bảy phán quyết trọng tài do Tòa án của Hiệp hội Bông Quốc tế (“ICA”) ban hành, liên quan đến các hợp đồng mua bán bông và định giá khoảng 14 triệu USD.
Làm cố vấn pháp lý cho một số công ty Singapore liên quan đến một số phán quyết trọng tài đặc biệt và ICA, liên quan đến hợp đồng thuê tàu và hợp đồng mua bán bông và định giá khoảng 400.000 USD.
Làm cố vấn pháp lý cho một công ty Nga liên quan đến phán quyết trọng tài do Tòa án Trọng tài Thương mại Quốc tế cấp tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga (“ICAC”), liên quan đến hợp đồng mua bán ngũ cốc và định giá vào khoảng 400.000 USD.
Tư vấn cho một công ty của Anh về ba phán quyết trọng tài do Tòa án của Hiệp hội Thương mại Ngũ cốc và Thức ăn chăn nuôi (“GAFTA”) ban hành, liên quan đến các hợp đồng mua bán gạo và định giá khoảng một triệu USD.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội